Preklady pre poprednú českú spoločnosť vyrábajúcu športové oblečenie ALPINE PRO a.s.

15 / 09 / 2017
Preklady pre poprednú českú spoločnosť vyrábajúcu športové oblečenie ALPINE PRO a.s.
Pre ALPINE PRO a.s. pravidelne prekladáme texty týkajúce sa sortimentu výrobkov napríklad, do poľštiny, ruštiny či angličtiny, a to aj v expresných termínoch.

Expresné preklady s využitím prekladových nástrojov

Spoločnosť ALPINE PRO a.s. ako jedna z popredných českých spoločností vyrábajúcich a distribuujúcich športové a outdoorové oblečenie, vybavenie a obuv, ktorá pôsobí na trhu v mnohých krajinách sveta, každodenne naráža na potrebu prekladu z/do rôznych svetových jazykov. V roku 2010 ALPINE PRO a.s. nadviazala spoluprácu s našou prekladateľskou spoločnosťou.

Pre ALPINE PRO a.s. pravidelne prekladáme texty týkajúce sa sortimentu výrobkov napríklad, do poľštiny, ruštiny či angličtiny, a to aj v expresných termínoch. V dokumentoch sa často opakuje rovnaká či podobná terminológia a pretože klient trvá na dodržaní jednotlivých a presných termínov vo vyhotovených prekladoch, používame pri prekladoch špeciálne prekladové nástroje, ktoré zaistia terminologickú jednotnosť, a okrem toho znížia aj náklady klienta na preklad.

Povedali o nás: Veríme, že naša spolupráca s Aspenou bude v budúcnosti pokračovať v podobnom duchu ako doteraz a jej služby budeme vždy môcť odporučiť aj ďalším klientom hľadajúcim dodávateľa vysokokvalitných prekladateľských služieb, ktorého zamestnanci sa vždy snažia uspokojiť aj najnáročnejšie požiadavky svojich klientov.

Jana Tocháčková
Jana Tocháčková