Lokalizácia s dôrazom na presnosť a súlad s miestnou kultúrou a zvykmi

Lokalizácia zameraná na detail.

Be Understood

Preklady prispôsobené osobitným zvyklostiam cieľového štátu

Lokalizácia je v našom podaní komplexný proces, v rámci ktorého váš obsah preložíme z jedného jazyka do druhého a zároveň ho prispôsobíme jazykovým, kultúrnym a ďalším osobitným zvyklostiam cieľového štátu.

Dbáme na to, aby preklady neboli správne len po vecnej stránke. Vždy zisťujeme, aké je konečné použitie prekladu, a v akom prostredí sa bude používať. Vďaka našej práci tak používatelia ani nezistia, že zdrojovým jazykom nebol ich materinský jazyk.

Aké nástroje sa používajú pri lokalizácii? Najtypickejšími príkladmi sú rôzne formáty zapisovania dátumu, času, iné menové jednotky alebo zmena štýlu komunikácie. Uplatnenie lokalizácie sa tým však nekončí. Pomocou lokalizácie aj napríklad zjednotíme terminológiu, aby bola v celej dokumentácii a v softvéri konzistentná.

Naše špeciálne oddelenie pre lokalizáciu obsahu má bohaté skúsenosti s riadením rozsiahlych lokalizačných projektov z rôznych oblastí ako IT, medicínska technika, elektronika, elektrotechnika, automobilový priemysel, financie a mnoho ďalších.

Pre každý lokalizačný projekt sa zostaví realizačný tím, ktorý vedie projektový manažér. Medzi ďalších členov tímu patria profesionálni prekladatelia, kontrolóri, korektori, odborní poradcovia, technickí špecialisti a odborníci na DTP. Vďaka tomu nám neunikne nijaký detail.

 

Databáza dodávateľov v cieľových štátoch

Databáza dodávateľov v cieľových štátoch

Prostredie, kde sa bude produkt používať, pozná najlepšie prekladateľ, ktorý žije na danom mieste.

Lokalizácia je nadstavba prekladu

Lokalizácia je nadstavba prekladu

Lokalizácia nie je vždy vhodná a potrebná. Zákazníkom vždy navrhneme optimálne riešenie.

Profesionálny prístup

Profesionálny prístup

Zákazníkov nezaťahujeme do zložitého procesu lokalizácie, ale im rovno predkladáme očakávaný výsledok.

Špecializovaný softvér

Špecializovaný softvér

Disponujeme potrebným softvérom, ktorý pracuje so všetkými používanými formátmi.

Špeciálne lokalizačné oddelenie

Špeciálne lokalizačné oddelenie

Projektoví manažéri s dlhodobými skúsenosťami z veľkých projektov.

Zavedený proces

Zavedený proces

Text v softvéri nájdeme, zanalyzujeme, extrahujeme ho, preložíme a lokalizujeme, skontrolujeme a otestujeme.

Chcem lokalizáciu

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci