Post-editing

Post-editing je služba pre zákazníkov, ktorí využívajú strojový preklad

V posledných rokoch zaznamenal strojový preklad pomerne veľký posun v kvalite výsledného výstupu. Stále ho však nemožno považovať za použiteľný na čokoľvek iné než na veľmi všeobecné pochopenie textu.

Ponúkame post-editing po strojovom preklade. Ide o špecifickú korektúru, počas ktorej prekladateľ skontroluje a upraví strojovo preložený text. Korektor pracuje s originálnym textom, aby pochopil jeho význam, a preto musí disponovať nadpriemernou znalosťou obidvoch jazykov. Kvalita výsledného textu je potom porovnateľná s klasickým prekladom od prekladateľa.

Post-editing od skúsených dodávateľov.

Post-editing ponúkame a realizujeme dlhé roky. Máme skúsenosti s riadením týchto projektov a dodávateľov, ktorí zabezpečia perfektný výsledok. Sme schopní zaistiť post-editing po rôznych programoch strojových prekladov. Či ide o „rule-based“, „statistical“, „example-based“ alebo „Neural MT“, máme know-how na to, aby sme zabezpečili optimálny výstup.

Poradenstvo

Poradenstvo

Ponúkame podporu počas celého priebehu rozhodovacieho procesu.

Strojový preklad

Strojový preklad

Vieme zabezpečiť celý proces strojového prekladu.

Post-editing

Post-editing

Máme skúsenosti s korektúrou po strojovom preklade rôznych jazykových kombinácií.

Projektové riadenie

Projektové riadenie

Od projektových manažérov cez jazykových expertov a odborníkov až po kontrolórov a editorov. Všetci odvedú precíznu prácu, ktorá povedie k čo najdokonalejšiemu výsledku.