Post-editing

Post‑editing je služba pre zákazníkov, ktorí využívajú strojový preklad

V posledných rokoch zaznamenal strojový preklad pomerne veľký posun v kvalite výsledného výstupu. Stále ho však nemožno považovať za použiteľný na čokoľvek iné než na veľmi všeobecné pochopenie textu.

Ponúkame post‑editing po strojovom preklade. Ide o špecifickú korektúru, počas ktorej prekladateľ skontroluje a upraví strojovo preložený text. Korektor pracuje s originálnym textom, aby pochopil jeho význam, a preto musí disponovať nadpriemernou znalosťou obidvoch jazykov. Kvalita výsledného textu je potom porovnateľná s klasickým prekladom od prekladateľa.

Post‑editing od skúsených dodávateľov.

Post‑editing ponúkame a realizujeme dlhé roky. Máme skúsenosti s riadením týchto projektov a dodávateľov, ktorí zabezpečia perfektný výsledok. Sme schopní zaistiť post‑editing po rôznych programoch strojových prekladov. Či ide o „rule‑based“, „statistical“, „example‑based“ alebo „Neural MT“, máme know‑how na to, aby sme zabezpečili optimálny výstup.

Poradenstvo

Poradenstvo

Ponúkame podporu počas celého priebehu rozhodovacieho procesu.

Strojový preklad

Strojový preklad

Vieme zabezpečiť celý proces strojového prekladu.

Post-editing

Post-editing

Máme skúsenosti s korektúrou po strojovom preklade rôznych jazykových kombinácií.

Projektové riadenie

Projektové riadenie

Od projektových manažérov cez jazykových expertov a odborníkov až po kontrolórov a editorov. Všetci odvedú precíznu prácu, ktorá povedie k čo najdokonalejšiemu výsledku.