Prekladáme softvér, mobilné aplikácie a čokoľvek z IT

Rozšírte svoju používateľskú základňu prostredníctvom podpory ďalších jazykov.

Be Understood

Zaistíme preklad aj lokalizáciu vášho softvéru

Väčšina softvérov má nadnárodné ambície prekračujúce hranice jedného jazyka. Vďaka nášmu profesionálnemu prekladu oslovíte oveľa viac potenciálnych zákazníkov.

Jednotlivé textové položky sa v programe vyskytujú často samostatne, a preto nie je možné pochopiť ich význam z okolitého textu na obrazovke. Preto kladieme osobitný dôraz na presnosť a výstižnosť prekladu každej textovej položky.

Spolu s prekladom softvéru myslíme aj na ďalšie dokumenty, ktoré sa k nemu viažu. Používateľské príručky, návody a pomocníci musia používať rovnaké termíny a názvoslovie ako softvér, preto je optimálne prekladať všetky texty spoločne.

Vďaka profesionálnej lokalizácii sa zákazníci vo vašom softvéri nikdy nestratia.

Proces lokalizácie zahŕňa celý rad komplexných technických a lingvistických činností. Najskôr urobíme analýzu vnútornej architektúry softvéru a umiestnenia textu na preklad. Potom text extrahujeme a zjednotíme terminológiu a štýl s prihliadnutím na predchádzajúce verzie programu. Po preklade upravíme dĺžku textu vzhľadom na veľkosť ovládacích prvkov, aby bol lokalizovaný produkt dobre čitateľný a prehľadný. Lokalizované verzie na záver otestujeme a overíme ich funkčnosť.

Dlhoročné know-how

Dlhoročné know-how

Máme vlastné špeciálne lokalizačné oddelenie, prekladáme pre veľké nadnárodné spoločnosti (Avast, Samsung, Sony, Synology a ďalšie).

Flexibilita

Flexibilita

Dokážeme nájsť unikátne riešenie pre projekty, aby sme ušetrili čas i peniaze a zabezpečili konzistentnú terminológiu.

Presne stanovený proces lokalizácie

Presne stanovený proces lokalizácie

Vďaka systematickej práci nám neunikne žiadny detail.

„One-stop shop“

„One-stop shop“

Zaistíme komplexné služby v oblasti prekladu softvéru a voice-over inštruktážnych videí alebo manuálov.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH