Presné a spoľahlivé preklady e‑shopov do viacerých jazykov

Máme riešenie pre váš web, vďaka ktorému oslovíte svojich zákazníkov po celom svete v jazyku, ktorému rozumejú.

Be Understood

Vytvárate medzinárodný web alebo už máte web nasadený a plánujete medzinárodnú expanziu? Poďte do toho s nami

Naša spoločnosť vyvinula a v praxi overila štandardizované riešenie na preklad webov so zameraním na cieľové publikum. Naším poslaním je dodať lokalizáciu webu na takej úrovni, aby sa na ňom vaši zákazníci cítili ako doma.

V rámci plánovania jazykového rozšírenia vašej webovej prezentácie je potrebné už pri jej tvorbe v domovskom jazyku premýšľať nad tým, na akých zákazníkov bude obsah zacielený a v akých krajinách ho budú vaši zákazníci konzumovať.

Naša spoločnosť vám ponúka poradenstvo v rámci internacionalizácie vašich textov, konzultácie k príprave formátov a exportov textov, ktoré sa budú lokalizovať, a navrhne vám také riešenie, ktoré zaistí zrozumiteľnosť vášho webu pre medzinárodných návštevníkov vašej prezentácie.

Medzi najbežnejšie formáty súborov, ktoré spracúvame pri prekladoch webových stránok, patria napríklad:

  • html, htm (HyperText Markup Language)
  • php (Hypertext Preprocessor)
  • json (JavaScript Object Notation)
  • xml (Extensible Markup Language)
  • resx (Resource File)
  • a pod.

Nie je teda potrebné zložité skopírovanie textov do iného formátu. Zjednodušene sa dá povedať, že si poradíme s akýmkoľvek štruktúrovaným formátom zdrojového súboru exportovaným z vášho systému. Pri práci s týmito natívnymi formátmi zostane zachované formátovanie a štruktúra stránok.
Implementácia (nasadenie) novej jazykovej mutácie je potom jednoduchou záležitosťou.

Šetríme váš čas

Spôsob prípravy e‑shopu na preklad a následný návrh moderného technického riešenia vedie až k 50 % úspore času pri lokalizácii internetových obchodov.

V rámci štandardizovaného prepojenia našich prekladateľských nástrojov priamo s vaším systémom CMS prostredníctvom rozhrania API zaistíme okrem iného lokalizáciu vašej webovej prezentácie takmer v reálnom čase a každá aktualizácia vášho obsahu sa k nám dostane takmer na jeden klik vášho správcu webu. Rovnakým spôsobom prebehne nahratie lokalizovaného obsahu späť do vašej webovej prezentácie. To znamená, že nasadenie lokalizovaných textov budete mať bez práce. Pred samotnou publikáciou preložených stránok je samozrejmou súčasťou nášho riešenia aj kontextová korektúra, ktorá zaistí, že preložený text bude zodpovedať aj vizuálnemu obsahu vašich stránok.

Neoddeliteľnou súčasťou prekladu webových stránok by mal byť aj tzv. SEO preklad. Tento druh prekladu zahŕňa nielen úpravy textu, ale aj preklady kľúčových slov, tagov, nadpisov, a to s prihliadnutím na požiadavky cieľového trhu v danom jazyku.
SEO preklad by mal byť nadstavbou klasického prekladu a nezriedka je vhodné, aby SEO preklad vyhotovil iný lingvista než ten, ktorý prekladá obsah stránok.
V rámci nastavenia pracovného postupu navrhneme zloženie prekladateľského tímu zohľadňujúce vaše požiadavky pre daný jazyk alebo trh.

Ďalšou samozrejmosťou je tvorba prekladových pamätí, slovníkov alebo prekladateľského tímu, ktorý vašej prezentácii takzvane sadne na mieru.

Naše štandardizované riešenie má za cieľ výrazne zefektívniť vaše náklady na rozširovanie stránok a znížiť administratívnu a časovú záťaž pri nasadzovaní lokalizácie ďalších jazykov, a to všetko tak, aby vám vaši zákazníci bez problémov rozumeli.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH