Mobilná aplikácia v rodnom jazyku

Takmer 3 miliardy ľudí na svete používajú smartfón. To sú takmer 3 miliardy potenciálnych zákazníkov.

Be Understood

Ponúkame riešenie pre vývojárov mobilných aplikácií z celého sveta

Mobilné aplikácie a ich preklad je veľmi mladá disciplína. Prvý obchod s mobilnými aplikáciami bol otvorený len v júli 2008. Za ten čas ich bolo vytvorených viac než 5 miliónov. Spolu s informáciou, že používateľov smartfónov sú takmer 3 miliardy, sa tento segment trhu javí z obchodného hľadiska ako veľmi zaujímavý.

Prekladlokalizácia aplikácie je jedným z najdôležitejších prvkov, ktorý rozhoduje o úspechu alebo neúspechu mobilnej aplikácie. Používatelia chcú aplikácie používať v jazyku, ktorý im je blízky, a ktorému najlepšie rozumejú. To je fakt.

Preklad aplikácie zahŕňa mnoho špecifických krokov, ktoré sa musia dodržať v záujme optimálneho výsledku. V aplikáciách nie je veľa textu, preto treba dbať na správny výber každého slova, aby sa zachoval jeho presný význam. Napríklad, ak slovo „Štart“ znamená v aplikácii spustenie, nemôžeme ho preložiť ako „Začiatok“.

Preložená aplikácia sa podrobuje ďalšiemu testovaniu, ktorého cieľom je skontrolovať, či je výsledok vhodný pre daný trh, a či je text na správnom mieste. Ak je preložený text pridlhý a nezmestí sa do vopred určeného priestoru, musí sa zvoliť iné slovné spojenie alebo sa musí upraviť vzhľad aplikácie. Testovanie a kontrola zo strany používateľov na danom trhu je pre optimálny výsledok najdôležitejším krokom.

Komplexné riešenie vrátane testovania na danom trhu

Náš proces lokalizácie zahŕňa okrem samotného prekladu celý rad ďalších technických a lingvistických činností. Text najskôr extrahujeme a pripravíme na preklad. Potom ho podrobíme analýze, aby sme zjednotili terminológiu a štýl prekladu. Terminológiu revidujeme s prihliadnutím na odbor a jazykové trendy a zvyklosti cieľového jazyka. Nasleduje samotný preklad so všetkými potrebnými korektúrami. Potom prichádza na rad vizuálna kontrola, ktorá zaistí správny vzhľad.

Skúsenosti

Skúsenosti

Preložili sme nespočetné množstvo mobilných aplikácií s rôznym obsahom. Veľké multiplatformové aplikácie s miliónmi používateľov alebo menšie aplikácie určené na interné používanie.

Bezstarostný a kompletný servis

Bezstarostný a kompletný servis

Texty z aplikácie exportujeme a preložené ich znova importujeme naspäť vrátane skrytých tagov, ktoré sa len samotným vykopírovaním „stratia v preklade“.

Revízia textu

Revízia textu

Pri revíziách textov prihliadame na zvyklosti cieľového jazyka.

Vizuálna kontrola konečnej podoby

Vizuálna kontrola konečnej podoby

Zistíme, či nie je v aplikácii nejaký text pridlhý pre dané textové pole, prípadne ho upravíme tak, aby sa presne zmestil do výsledného priestoru.

Dlhodobá spolupráca po skončení projektu

Dlhodobá spolupráca po skončení projektu

Pre našich klientov zabezpečujeme preklad nového obsahu so zachovaním použitej terminológie.

Ľubovoľný formát

Ľubovoľný formát

Pomocou špecializovaných prekladateľských nástrojov si poradíme s každým formátom.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH