Profesionálne preklady e‑learningových platforiem pre celosvetové publikum

Ponúkame riešenie pre vaše e‑learningové potreby, vďaka ktorému budete schopní poskytovať vzdelávanie v ktoromkoľvek jazyku.

Be Understood

Poskytujte vzdelávanie v ktoromkoľvek jazyku na svete

V dnešnom globálnom svete je pre firmy čoraz dôležitejšie poskytovať akýkoľvek druh vzdelávania vo viacerých jazykoch. Máte pobočky vo viacerých krajinách alebo dokonca po celom svete? Potrebujete rýchlo zdieľať tréningové videá vo viacerých jazykoch? Naša spoločnosť poskytuje štandardizované riešenie na lokalizáciu e‑learningových platforiem alebo videí do takmer akéhokoľvek jazyka.

V rámci lokalizácie e‑learningových videí zaisťujeme nasledujúce štandardné služby:

  • Prepis zvukových nahrávok alebo zvukových stôp do písanej podoby (transkripcia)
  • Preklad
  • Titulkovanie (časové značky, vloženie titulkov, samostatné titulky)
  • Voice‑over (hlasový komentár)
  • Dabing
  • Strih a dodatočné úpravy videa

Ak nedisponujete zdrojovým scenárom alebo textom, zaistíme prepis zvukových nahrávok alebo zvukových stôp do písanej podoby. Na základe počiatočnej analýzy navrhneme najlepší spôsob prepisu – môže ísť o prepis človekom alebo s využitím nášho automatizovaného nástroja s prípadnou korektúrou naším editorom.

Výsledný textový dokument má širokú škálu využitia – môže sa použiť na vytvorenie titulkov, na preklad obsahu videa a uverejnenie na webových stránkach, ako scenár pre následný dabing a pod.

Preklad titulkov je špecifický druh práce s textom a vyžaduje špeciálne zručnosti a skúsenosti na strane prekladateľov. Prekladateľ musí cieľový text nielen prispôsobiť obmedzenému počtu znakov/slov na každý riadok titulkov, ale musí brať do úvahy aj čas potrebný na súčasné sledovanie videa a čítanie.


 

Kvalitný preklad je základ 

Základom pre titulkovanie alebo dabing je kvalitný preklad, ktorý zaistíme s využitím našich profesionálnych prekladateľov.

Môžeme pracovať so zdrojovými titulkami, ktoré už časové značky obsahujú, alebo môžeme prepísaný audio text časovo označkovať a potom preložiť.

Po preklade môžeme titulky buď vložiť priamo do videa, alebo ich dodať v niektorom zo štandardných formátov, napr. srt, txt, WebVTT, sub a pod.

V spolupráci s naším profesionálnym Audio‑Video štúdiom zaistíme široký výber hlasových talentov (hercov) vo všetkých nami spracúvaných jazykoch. Na základe poskytnutých ukážok si každý zákazník môže vybrať hlas, ktorý jeho potrebám vyhovuje najlepšie. Či už ide o jednoduchší voice‑over alebo zložitejší dabing, vždy dbáme na čo najvernejšie dodržanie predstáv našich zákazníkov.

V neposlednom rade zaistíme aj dodatočné úpravy videa podľa želaní našich zákazníkov.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH