Odborná terminológia

Máme rozsiahle databázy prekladateľov, lingvistov a ďalších odborníkov

Disponujeme rozsiahlou databázou prekladateľov, lingvistov a odborníkov, ktorí sú podrobovaní pravidelnému testovaniu. Napríklad medicínske preklady si vyžadujú iných prekladateľov a poradcov ako preklady softvéru. Môžete si však byť istí, že pre váš preklad zostavíme tím tých najvhodnejších špecialistov.

Odborné preklady a tlmočenie kladú vysoké nároky nielen na jazykové znalosti prekladateľa, ale aj na jeho vedomosti v danej oblasti. Aby sme zaručili vysokú kvalitu prekladu, zaistíme pre vás odbornú korektúru, ktorá zahŕňa kontrolu terminológie použitej v preklade. Cieľom tohto procesu je zaistiť terminologickú bezchybnosť a adekvátne použitie odborných výrazov.

Okrem presného použitia odbornej terminológie je pri odborných prekladoch dôležitá aj jej jednotnosť. Máme celý rad nástrojov, ktorými zaistíme jednotnosť terminológie. Každý projekt posudzujeme individuálne a následne ponúkame optimálne riešenie.

Zjednotená odborná terminológia

Odborná korektúra, ktorá zaisťuje správne použitie terminológie, je nevyhnutná súčasť prekladu. Preto dbáme na to, aby naša databáza obsahovala nielen kvalitných prekladateľov, ale aj špecialistov v danom odbore.

Náš skúsený projektový tím sa postará o bezchybný priebeh realizácie vášho projektu. Zodpovedný projektový manažér určí záväznú terminológiu a štýl a zaistí ich distribúciu medzi jednotlivých členov prekladateľského tímu. Ďalším nástrojom na dosiahnutie jednotnej terminológie je extrakcia a následné importovanie štandardne používanej terminológie z odboru do prekladateľských nástrojov alebo využitie terminologického slovníka (glosára).

Rozsiahla databáza

Rozsiahla databáza

Disponujeme rozsiahlou databázou prekladateľov, lingvistov a odborníkov.

Projektové riadenie

Projektové riadenie

Naši projektoví manažéri sa postarajú o riadenie vášho projektu. Vďaka skúsenostiam z mnohých projektov z odboru vám ponúkneme efektívne služby a overené postupy.

Konzistentnosť terminológie a štýlu

Konzistentnosť terminológie a štýlu

Zaistíme precízne dodržanie zavedeného štýlu komunikácie spoločnosti aj odborovej terminológie.

Technické vybavenie

Technické vybavenie

Na dosiahnutie jednotnej terminológie využívame najmodernejšie nástroje, ako sú softvérové nástroje CAT.