Sme spoľahlivý partner

Spolupracujeme s nadnárodnými spoločnosťami aj s malými živnostníkmi.

Be Understood

ČO O NÁS HOVORIA NAŠI KLIENTI?

Adidas

Adidas

Aspena pre nás zabezpečuje vysoko odborné technické preklady z angličtiny do nemčiny, ruštiny a čínštiny. Našu spoluprácu s Aspenou hodnotíme veľmi pozitívne. Komunikácia je svižná a bezproblémová, preklady dostávame vo vopred stanovenom termíne. Veľmi oceňujeme vysokú kvalitu, s akou zvláda Aspena prekladať náročné technické texty. Úprimne veríme, že naša spolupráca s Aspenou bude pokračovať aj v budúcnosti.

Adidas

Adidas

Naša spolupráca so spoločnosťou Aspena bola úplne bezchybná. Okrem vysokej kvality služieb, ktoré poskytuje, jej profesionálneho technického vybavenia a kvalifikovaných lokalizačných pracovníkov si ceníme aj konštruktívny prístup projektových manažérov, ktorí pomáhajú celý projekt riadiť. Veríme, že naša spolupráca bude takto úspešne pokračovať aj v budúcnosti.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer

Naša spolupráca so spoločnosťou Aspena sa začala v roku 2010 a v nasledujúcich rokoch pre nás Aspena zrealizovala niekoľko rozsiahlych prekladateľských projektov. So službami, ktoré zabezpečuje spoločnosť Aspena, sme veľmi spokojní a to isté môžeme povedať aj o prístupe jej zamestnancov k riadeniu projektov. Vo februári 2011 vyústila naša spolupráca do podpisu dlhodobej zmluvy so spoločnosťou Aspena na prekladateľské služby.
Koyo Bearings

Koyo

Zvláštny dôraz kladieme na kvalitu preložených textov a technickú terminológiu a spoločnosť Aspena je dodávateľ, ktorý je schopný plniť naše prísne kritériá. Počiatky našej úspešnej spolupráce so spoločnosťou Aspena siahajú do roku 2005. Pretože pre nás odvtedy zrealizovala viac než 170 zákaziek, jej služby môžeme s úplnou istotou odporučiť všetkým zákazníkom, ktorí hľadajú kvalitu a rýchlosť a potrebujú spoľahlivého dodávateľa prekladateľských služieb.

Air Bank

Air Bank

Vzhľadom na naše obchodné aktivity sme hľadali vysoko kvalitného dodávateľa prekladateľských služieb, ktorého sme našli v spoločnosti Aspena. Hoci sa naša spolupráca so spoločnosťou Aspena začala len nedávno, sme s ňou veľmi spokojní. Ceníme si nielen kvalitu prekladov, ale aj flexibilný a ochotný prístup jej zamestnancov.

Dimar

Dimar

So službami, ktoré nám poskytuje spoločnosť Aspena, sme spokojní. Sú realizované v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch, aj keď sú časovo náročné. Túto spoločnosť vnímame ako spoľahlivého partnera, a preto môžeme jej služby odporučiť ďalším klientom, ktorí hľadajú poskytovateľa kvalitných prekladateľských služieb.

Czech Trade

CzechTrade

Spoločnosť CzechTrade s Aspenou spolupracuje od roku 2004, kedy uspela v náročnom výberovom konaní na prekladateľské služby. Táto spolupráca pokračuje k vzájomnej spokojnosti oboch strán. Nami požadované preklady sú bez výnimky dodávané v dohodnutých termínoch a majú požadovanú kvalitu, aj keď sú v mnohých prípadoch požiadavky týkajúce sa odbornosti a času na realizáciu veľmi náročné.
Alpine Pro

Alpine Pro

Aspena pre nás pravidelne prekladá texty, ktoré sa týkajú nášho sortimentu výrobkov. Nemáme pochybnosti o tom, že naša spolupráca so spoločnosťou Aspena bude pokračovať aj v budúcnosti v podobne úspešnom duchu ako doteraz a že jej služby budeme ďalej odporúčať všetkým ďalším potenciálnym klientom, ktorí hľadajú dodávateľa vysoko kvalitných prekladateľských služieb. Dodávateľa, ktorého zamestnanci vždy pozorne načúvajú požiadavkám svojich klientov.
Liebherr

LIEBHERR

S pracovníkmi spoločnosti Aspena si výborne rozumieme. Vždy boli veľmi ochotní a urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby splnili naše požiadavky. Táto pozitívna skúsenosť sa týka aj vysokej kvality prekladateľskej práce a takisto rýchlych dodacích termínov, použitia požadovaných formátov a DTP. Na úplnom začiatku našej spolupráce sme sa oboznámili s klientskymi a množstevnými zľavami, ktoré sme s radosťou využili.

Sigma Group

SIGMA GROUP

Veľmi si ceníme nielen profesionálny prístup zamestnancov spoločnosti Aspena, ale aj kvalitu prekladov a dodržiavanie termínov. Na základe našich skúseností môžeme Aspenu odporučiť ako spoľahlivého partnera aj ďalším zákazníkom.

Siemens

SIEMENS

So spoločnosťou Aspena spolupracujeme od roku 2002. Odvtedy pre nás Aspena zrealizovala stovky objednávok. Naša zmluva o spolupráci s touto spoločnosťou je dôkazom, že máme v úmysle oceňovať systematickú spoluprácu aj v budúcnosti. S kvalitou služieb spoločnosti Aspena sme dlhodobo spokojní a môžeme odporučiť prácu, ktorú vykonáva.

Teva

TEVA

Na Aspene si ceníme hlavne pohotovosť, s akou poskytuje svoje služby, prvotriednu kvalitu prekladov a tiež nadšenie, flexibilitu a odbornú komunikáciu jej zamestnancov a projektových manažérov dozerajúcich na realizáciu každej objednávky prekladu.

Deloitte

ORIFLAME

Služby spoločnosti Aspena využívame dlhodobo nielen kvôli vysoko profesionálnej úrovni a kvalite prekladov, ale aj kvôli flexibilnému a ústretovému prístupu zamestnancov Aspeny k zákazníkom. Preklady sú vždy dodávané v určených termínoch a požadovanej kvalite. Sme presvedčení, že Aspena je spoľahlivý a seriózny partner, ktorého služby môžeme na základe našich skúseností jednoznačne odporučiť.
Bosch

BOSCH

Po tom, ako sme vyskúšali celý rad prekladateľských agentúr, sme sa rozhodli pre spoločnosť Aspena. Táto spoločnosť vždy dodávala preklady v dohodnutých termínoch a v požadovanom grafickom formáte. Využívame aj jej služby komplexného krátkodobého aj dlhodobého tlmočenia doma i v zahraničí. Spomedzi rôznych agentúr, ktoré sme vyskúšali, v súčasnosti považujeme služby spoločnosti Aspena za jedny z najlepších a najkomplexnejších. Rozhodne ich môžeme odporučiť.

Bioveta

BIOVETA

Aspena pre nás zrealizovala už viac než 100 objednávok. Na našej spolupráci so spoločnosťou Aspena si vážime predovšetkým schopnosť poskytovať preklady v mnohých jazykových kombináciách. Spoluprácu so spoločnosťou Aspena môžeme odporučiť všetkým potenciálnym zákazníkom, ktorí hľadajú vysoko kvalitného a flexibilného dodávateľa ponúkajúceho široké spektrum prekladateľských, tlmočníckych a lokalizačných služieb.
Deloitte

DELOITTE

So spoločnosťou Aspena spolupracujeme od roku 2002. Dodáva nám prvotriedne bežné a súdne preklady v niekoľkých jazykových kombináciách v oblastiach, ktoré zahŕňajú dane, ekonómiu, financie a obchod. Na základe našich skúseností môžeme prekladateľské a tlmočnícke služby spoločnosti Aspena odporučiť aj ďalším náročným klientom.

Renault Trucks

RENAULT TRUCKS

Ako francúzsky výrobca automobilov sa denne stretávame s dokumentmi vo francúzskom jazyku. Naše hľadanie kvalitného dodávateľa ich prekladov sa skončilo v roku 2005, keď sa stala naším dodávateľom Aspena. So službami poskytovanými spoločnosťou Aspena sme spokojní – nielen pokiaľ ide o kvalitu či rýchlosť prekladu, ale aj z hľadiska ústretového a profesionálneho prístupu jej zamestnancov.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci