Právne a finančné preklady

Právne a finančné preklady potrebuje každá spoločnosť bez ohľadu na odbor podnikania.

 

Be Understood

Preklady zmlúv, výročných správ a súdne preklady pre zákazníkov z celého sveta

Preklady z oblasti práva a financií sa veľmi často vyskytujú pri spoločnostiach z rôznych odborov. Pre strojárenskú spoločnosť Bosch Diesel robíme súdne preklady, pre Air Bank a Nadace Naše dítě prekladáme výročné správy a pre Tondach právne texty.

Zmluvy, smernice, účtovné závierky alebo výročné správy sú príklady právnych a finančných textov, ktoré prekladáme pre strojárenské, IT, stavebné, medicínske a iné spoločnosti.

Dokumenty ako zmluvy, výpisy z obchodného registra či súdne listiny často vyžadujú súdny preklad. Veľmi často ide o kľúčové dokumenty, ktoré kladú vysoké nároky na presnú a zavedenú právnu a finančnú terminológiu. Presný a správny právny či finančný preklad predstavuje základný predpoklad pre váš úspech.

Používame jednotnú a zavedenú právnu a finančnú terminológiu.

Pri prekladoch právnych a finančných textov sa kladie dôraz na jednotnú a zavedenú terminológiu, preto je pre nás kľúčový výber vhodného prekladateľa.

Preklad zmluvy musí byť lokalizovaný s prihliadnutím na právnu či finančnú terminológiu, ktorá je v danom štáte bežne zavedená a používaná. Okrem glosára využívame aj odborných korektorov z radov právnikov či špecialistov na finančnú oblasť.

Pri expresných termínoch koordinujú naši projektoví manažéri prácu jednotlivých prekladateľov tak, aby sme vyhoveli vašim požiadavkám.

Jednotná a zavedená terminológia

Jednotná a zavedená terminológia

Zabezpečíme použitie správnej a jednotnej právnej a finančnej terminológie.

Zabezpečené procesy

Zabezpečené procesy

S prihliadnutím na citlivosť údajov v právnych a finančných dokumentoch ustavične investujeme do technologického riešenia a zabezpečenia. Váš obsah udržíme v tajnosti a bezpečí.

Projektové riadenie

Projektové riadenie

Naši skúsení projektoví manažéri sa postarajú o kompletné riadenie vášho projektu. Dohliadnu na dodržanie rozpočtu a stanoveného termínu.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH