Súdne overené preklady od našich profesionálov

Úradné a súdne preklady rýchlo a bezchybne.

Be Understood

Zaistíme pre vás preklad dokumentov so súdnym overením

Výpisy z obchodných registrov, súdne rozhodnutia, splnomocnenia, notárske zápisy alebo lekárske správy. Toto sú príklady dokumentov, ktoré si môžu vyžadovať špecifický typ prekladu vyhotovený súdnym prekladateľom. Slúžia pre potreby súdov, úradov, firiem v obchodnom styku, ale aj občanov pri preukazovaní rôznych skutkových údajov zaznamenaných v úradných dokumentoch, a to v Slovenskej republike aj v zahraničí.

Súdny a úradný preklad je pevne spojený s originálom alebo s notársky overenou kópiou originálu. Zabezpečíme nielen súdne overený preklad, ale aj potrebné notárske overenie originálu.

Ponúkame súdne a úradné preklady z angličtiny, nemčiny, španielčiny a iných jazykov v expresných termínoch.

Nechali ste si vyhotoviť štandardný preklad a potrebujete ho súdne overiť? Súdne overený preklad vám zabezpečíme v čo najkratšom možnom čase.

Máte určitý dokument a nie ste si istí, či potrebujete súdne overený preklad? Naši projektoví manažéri posúdia účel dokumentu a odporučia riešenie.

Pri prekladoch so súdnym overením kladieme dôraz na presnosť a špeciálnu terminológiu. Súdne overený preklad je úplne totožný s originálnym textom v pôvodnom dokumente, preto na preklady vyberáme skúsených súdnych prekladateľov, skutočných odborníkov vo svojom odbore.

V rámci poskytovaných služieb môžeme zabezpečiť aj notárske overenie alebo superlegalizáciu dokumentu. Všetko môžete vybaviť na jednom mieste bez zbytočných prieťahov.

 

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci