Konzekutívne tlmočenie pre vaše medzinárodné stretnutia a prezentácie

Konzekutívne tlmočenie je ideálne pri obchodných rokovaniach, školeniach, vysoko špecializovaných odborných zasadnutiach, pracovných večeriach alebo služobných cestách.

Be Understood

Profesionálne a odborné konzekutívne tlmočenie

Tlmočenie realizované počas prestávok, keď sa rečník odmlčí, sa nazýva konzekutívne. Ide o typ tlmočenia vhodný pre menšie skupiny a pre malé množstvo cudzích jazykov.

Navrhneme optimálne riešenie pre konzekutívne tlmočenie kdekoľvek na svete. Naša desaťročia budovaná databáza profesionálnych tlmočníkov zaistí hladký priebeh obchodného rokovania vo všetkých hlavných jazykových kombináciách.

Konzekutívne tlmočenie je ideálne pri obchodných rokovaniach, školeniach, vysoko špecializovaných odborných zasadnutiach, pracovných večeriach alebo služobných cestách.

Ak si to vyžaduje situácia, zabezpečíme aj súdne konzekutívne tlmočenie, ktoré je nevyhnutné počas súdneho konania alebo na svadbe. Súdny tlmočník musí byť zapísaný v zozname znalcov a tlmočníkov v danom štáte. Musí byť nezávislý a musí sa uisťovať, že zákazník všetkému rozumie.

Projektový tím a profesionálni tlmočníci v záujme hladkého priebehu tlmočenia

Každý projekt konzekutívneho tlmočenia riadi projektový tím, ktorý zaistí vhodného tlmočníka na dané rokovanie alebo stretnutie. Zabezpečíme všetky náležitosti spojené s projektom, ako je cesta, ubytovanie alebo tlmočnícka technika.

Realizovali sme tlmočenie pre spoločnosť Unilever vo francúzskom Dijone. Traja naši tlmočníci sa počas 8 týždňov zúčastňovali školenia zameraného na oblasť techniky, potravinárstva a chémie. Vo švédskom Malmö sme zabezpečili tlmočenie do švédčiny pre 15 zástupcov českej krajskej samosprávy. Téma odborných prednášok bola sociálno‑pracovno‑právna problematika integrácie cudzincov.

Kombinácie hlavných svetových jazykov

Kombinácie hlavných svetových jazykov

Sme schopní realizovať tlmočenie v desiatkach jazykových kombinácií.

Tlmočenie bez hraníc

Tlmočenie bez hraníc

Zabezpečíme tlmočenie vo Francúzsku, v Holandsku, vo Švédsku aj v USA.

Zaistenie dostatočného množstva kvalifikovaných tlmočníkov s poznatkami z odboru

Zaistenie dostatočného množstva kvalifikovaných tlmočníkov s poznatkami z odboru

Projektové riadenie

Projektové riadenie

Celý proces zostavíme a zrealizujeme podľa potrieb zákazníka.