Preklady v prírodovedeckých odboroch

Prekladáme pre spoločnosti z oblasti medicíny, chémie či biotechnológií.

Be Understood

Spoločnosti GE Medical Systems alebo Teva Pharmaceuticals vedia, že sa v prekladoch nestrácame

Pre spoločnosti GE Medical Systems a Boston Scientific prekladáme dokumentáciu k zdravotníckej technike a pre spoločnosť Teva Pharmaceuticals príbalové letáky a ďalšie materiály k liekom.

Pri projektoch je vždy dôležité uvedomiť si, kto je cieľová skupina našich prekladov. Ide o texty určené pre širokú verejnosť alebo pre odborníkov? Je vhodné použiť latinské názvy? Bude s medicínskym zariadením manipulovať zdravotná sestra, lekár alebo technik? To je len zlomok špecifík, ktoré tento odbor prináša.

Konzultácia s odborníkmi je kľúčová pre projekty typu life science. Terminológia musí zodpovedať štýlu zákazníka, ale aj názvosloviu, ktoré je v odvetví zavedené.

Jazykové služby v odboroch, ktoré vyžadujú osobitný prístup.

Preklady v oblasti prírodných vied spája vysoký dôraz na jednotnú terminológiu, ktorá je v odbore zavedená. Nezabezpečíme ju len pomocou glosára, ale aj spoluprácou s odborníkmi z odvetvia. „Life Sciences“ prekladáme od roku 1995, poznáme požiadavky odvetvia a zákazníkom poradíme, ktoré kroky je v procese potrebné vykonať.

Využívame zabezpečené riešenia umožňujúce zachovanie terminológie aj v expresných termínoch, keď na projekte pracuje naraz niekoľko prekladateľov.

Konzistentnosť terminológie a štýlu

Konzistentnosť terminológie a štýlu

Zaistíme precízne dodržanie zaužívanej terminológie v odvetví a štýlu komunikácie spoločnosti.

Skúsenosti v odbore

Skúsenosti v odbore

Disponujeme jazykovými a odborovými špecialistami pre perfektné medicínske preklady.

Technologické vybavenie

Technologické vybavenie

Expresný termín vyhotovenia nebude mať vďaka cloudovej správe procesov vplyv na kvalitu a konzistentnosť prekladov.

Viac ako 200 jazykových kombinácií

Viac ako 200 jazykových kombinácií

Široká databáza overených dodávateľov nám umožní pripraviť riešenie pre celý svet.

Projektové riadenie

Projektové riadenie

Zaistíme celý proces vyhotovenia prekladu.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH