Kompletná lokalizácia hier a multimédií

Ponúkame lokalizácie hier pre konzoly, počítače i mobilné zariadenia.

Be Understood

Kompletná lokalizácia multimédií: textových polí, zvukových stôp aj dodatočných materiálov

Robíme lokalizáciu názvov hier pre všetky herné platformy. Preložíme celý obsah danej hry – texty v samotnej hre, dabing, voice‑over, audiostop, pomocníkov, používateľské príručky, marketingové materiály a ďalšie dokumenty.

Čoraz viac autorov počítačových hier uprednostňuje profesionálne lokalizačné riešenie pred prekladmi, ktoré robí hráčska komunita. Toto riešenie prináša celý rad výhod, najmä jednotnosť použitej terminológie, kvalitukomplexnosť služieb vďaka využitiu stabilného technického a prekladateľského tímu.

Jednou zo špecifických požiadaviek na preklady v hernom priemysle je znalosť osobitnej terminológie a prostredia a orientácia v nich. Hry sú často založené na vlastnej definícii sveta, ktorý je opísaný v rozsiahlom literárnom diele. Dodržanie týchto stanovených pravidiel, štýlu a použitej terminológie je hlavnou podmienkou zabezpečenia kvalitného lokalizovaného produktu a predpokladom jeho úspešnosti na miestnom trhu.

Kvalitná a komplexná lokalizácia všetkých prvkov hry.

Podobne ako lokalizácia softvéru zahŕňa proces lokalizácie hier celý rad komplexných technických a lingvistických činností. Najprv spracujeme analýzu vnútornej architektúry produktu a umiestnenia textov na preklad. Texty následne extrahujeme a terminológiu revidujeme s ohľadom na predchádzajúce verzie hry a miestne jazykové trendy. Po preklade otestujeme, či je v hre všetko zmysluplné a funkčné. Následne preložíme dodatočné materiály.

Komplexné riešenia

Komplexné riešenia

Texty, audio a doplnkové materiály preložíme v rámci jedného projektu.

Stabilný tím prekladateľov

Stabilný tím prekladateľov

Na prekladoch spolupracujú stále tí istí projektoví manažéri, prekladatelia, odboroví aj jazykoví experti. Realizujeme preklady a lokalizáciu vo viacej ako 200 jazykových kombináciách.

Hlavné svetové jazyky

Hlavné svetové jazyky

Realizujeme preklady a lokalizáciu vo viacej ako 200 jazykových kombináciách.

Databáza dodávateľov z herného prostredia

Databáza dodávateľov z herného prostredia

Disponujeme preverenými a skúsenými prekladateľmi, ktorí danému odvetviu rozumejú.

Kontrola a testovanie

Kontrola a testovanie

Finálny produkt prechádza niekoľkostupňovou kontrolou a testovaním.

Zabezpečenie konzistentnosti terminológie a štýlu

Zabezpečenie konzistentnosti terminológie a štýlu

Náš špecializovaný softvér zaistí konzistentnosť v celej hre.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH