Kompletná lokalizácia hier a multimédií

Ponúkame lokalizácie hier pre konzoly, počítače i mobilné zariadenia.

Be Understood

Kompletná lokalizácia multimédií: textových polí, zvukových stôp aj dodatočných materiálov

Robíme lokalizáciu názvov hier pre všetky herné platformy. Preložíme celý obsah danej hry – texty v samotnej hre, dabing, voice-over, audiostop, pomocníkov, používateľské príručky, marketingové materiály a ďalšie dokumenty.

Čoraz viac autorov počítačových hier uprednostňuje profesionálne lokalizačné riešenie pred prekladmi, ktoré robí hráčska komunita. Toto riešenie prináša celý rad výhod, najmä jednotnosť použitej terminológie, kvalitu a komplexnosť služieb vďaka využitiu stabilného technického a prekladateľského tímu.

Jednou zo špecifických požiadaviek na preklady v hernom priemysle je znalosť osobitnej terminológie a prostredia a orientácia v nich. Hry sú často založené na vlastnej definícii sveta, ktorý je opísaný v rozsiahlom literárnom diele. Dodržanie týchto stanovených pravidiel, štýlu a použitej terminológie je hlavnou podmienkou zabezpečenia kvalitného lokalizovaného produktu a predpokladom jeho úspešnosti na miestnom trhu.

Kvalitná a komplexná lokalizácia všetkých prvkov hry.

Podobne ako lokalizácia softvéru zahŕňa proces lokalizácie hier celý rad komplexných technických a lingvistických činností. Najprv spracujeme analýzu vnútornej architektúry produktu a umiestnenia textov na preklad. Texty následne extrahujeme a terminológiu revidujeme s ohľadom na predchádzajúce verzie hry a miestne jazykové trendy. Po preklade otestujeme, či je v hre všetko zmysluplné a funkčné. Následne preložíme dodatočné materiály.

Komplexné riešenia

Komplexné riešenia

Texty, audio a doplnkové materiály preložíme v rámci jedného projektu.

Stabilný tím prekladateľov

Stabilný tím prekladateľov

Na prekladoch spolupracujú stále tí istí projektoví manažéri, prekladatelia, odboroví aj jazykoví experti. Realizujeme preklady a lokalizáciu vo viacej ako 200 jazykových kombináciách.

Hlavné svetové jazyky

Hlavné svetové jazyky

Realizujeme preklady a lokalizáciu vo viacej ako 200 jazykových kombináciách.

Databáza dodávateľov z herného prostredia

Databáza dodávateľov z herného prostredia

Disponujeme preverenými a skúsenými prekladateľmi, ktorí danému odvetviu rozumejú.

Kontrola a testovanie

Kontrola a testovanie

Finálny produkt prechádza niekoľkostupňovou kontrolou a testovaním.

Zabezpečenie konzistentnosti terminológie a štýlu

Zabezpečenie konzistentnosti terminológie a štýlu

Náš špecializovaný softvér zaistí konzistentnosť v celej hre.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH