Nech vám je s nami rozumieť

Umožňujeme ľuďom, aby v každom okamihu rozumeli vašej značke v rodnom jazyku.

Spoločnosť

Zdieľame víziu a hodnoty, ktoré Aspena prináša svetu

Na prvý pohľad sa môže zdať, že všetky spoločnosti zabezpečujúce preklady a tlmočenie sú si veľmi podobné. Napriek rôznym názvom a farbám v logu ponúkajú podobné služby alebo konkrétne riešenie vo forme produktov. No aj tak sú niektoré úspešnejšie ako ostatné.
V čom je teda rozdiel? Sme pevne presvedčení, že rozdiel je v ľuďoch.

Značka nie je logo. Nie je to ani posledný post na sociálnych sieťach. Značka je pre nás dojem, ktorý si zákazník odnáša z každého kontaktu s nami. Sú to naše spoločné vízie a hodnoty, ktoré neprestajne určujú náš spôsob komunikácie a riešenia každodenných situácií. Je to naša spoločná predstava, ako pomáhame našim zákazníkom orientovať sa vo svete zdieľaného obsahu v rôznych jazykoch. Sme súčasť procesov vedúcich k dosiahnutiu vašich cieľov.

Z istého pohľadu je značka naša spoločná filozofia, náš pohľad na svet.

Umožňujeme ľuďom rozumieť vašej značke v ich rodnom jazyku a v akomkoľvek okamihu.

Prinášame prekladateľské a tlmočnícke služby zrozumiteľné ľuďom aj firmám.

Jednotlivé aspekty nášho vysoko špecializovaného odboru vysvetľujeme našim zákazníkom, aby lepšie chápali podstatu aj možnosti nami ponúkaných jazykových služieb.