Buďte s nami zrozumiteľní

Umožňujeme ľuďom v každej chvíli rozumieť vašej značke v rodnom jazyku.

Spoločnosť

Zdieľame víziu a hodnoty, ktoré Aspena prináša svetu

Na prvý pohľad sa môže zdať, že všetky spoločnosti realizujúce preklady a tlmočenie sú si veľmi podobné. Pod rozdielnym menom a rôznymi farbami v logu ponúkajú podobné služby alebo konkrétne riešenia vo forme produktov. Napriek tomu sú niektoré úspešnejšie ako tie druhé. V čom je teda rozdiel? Sme skalopevne presvedčení, že rozdiel je v ľuďoch.

Značka nie je logo. Nie je to ani posledný post na sociálnych sieťach. Značka je pre nás dojem, ktorý si náš zákazník odnáša z kontaktu styku s nami. Sú to naše spoločné vízie a hodnoty, ktoré každý deň určujú spôsob, ako jednáme a ako riešme každodenné situácie. Je to naša spoločná predstava, ako pomáhame našim zákazníkom orientovať sa vo svete zdieľaného obsahu v rôznych jazykoch. Sme súčasťou procesu vedúceho k dosiahnutiu vašich cieľov.

Z istého pohľadu je značka naša zdieľaná filozofia, náš pohľad na svet.

Umožňujeme ľuďom rozumieť vašej značke v ich rodnom jazyku a v akomkoľvek okamihu.

Prinášame prekladateľské a tlmočnícke služby zrozumiteľné ľuďom aj firmám.

Jednotlivé aspekty nášho vysoko špecializovaného odboru vysvetľujeme našim zákazníkom, aby lepšie chápali podstatu a možnosti nami ponúkaných jazykových služieb.