Konzekutívne tlmočenie

Profesionálne a odborné konzekutívne tlmočenie

Tlmočenie, ktoré nasleduje v prestávkach potom, čo rečník dorozpráva, sa nazýva konzekutívne. Ide o typ tlmočenia, ktorý je vhodný pre menšie skupiny a pre malé množstvo cudzích jazykov.

Navrhneme optimálne riešenie pre konzekutívne tlmočenie kdekoľvek na svete. Naša desiatky rokov budovaná databáza profesionálnych tlmočníkov zaistí hladký priebeh obchodného rokovania vo všetkých hlavných jazykových kombináciách.

Konzekutívne tlmočenie je ideálne pre obchodné rokovania, školenia, vysoko špecializované odborné zasadania, pracovné večere alebo služobné cesty.

Ak si to situácia vyžaduje, zaistíme súdne konzekutívne tlmočenie, ktoré je nutné pre súdne jednanie alebo na svadbe. Súdny tlmočník musí byť zapísaný do zoznamu znalcov a tlmočníkov daného štátu. Musí byť nezávislý a musí sa uisťovať, že zákazník všetkému rozumie.

Projektový tím a profesionálni tlmočníci pre hladký priebeh tlmočenia.

Každý projekt konzekutívneho tlmočenia je riadený projektovým tímom. Ten zaistí vhodného tlmočníka pre dané rokovanie alebo schôdzku. Zabezpečíme všetky náležitosti spojené s projektom, ako je cesta, ubytovanie alebo tlmočnícka technika.

Realizovali sme tlmočenie pre spoločnosť Unilever vo francúzskom Dijone. Počas 8 týždňov sa 3 naši tlmočníci podieľali na školení zameranom na oblasť techniky, potravinárstva a chémie. V švédskom Malmö sme realizovali tlmočenie do švédčiny pre 15 zástupcov českej krajskej samosprávy. Tematikou odborných prednášok bola sociálno-pracovno-právna problematika integrácie cudzincov.

Kombinácie hlavných svetových jazykov

Dokážeme realizovať tlmočenie v desiatkach jazykových kombinácií.

Tlmočenie bez hraníc

Zabezpečíme tlmočenie vo Francúzsku, Holandsku, Švédsku a USA.

Dostatočné množstvo kvalifikovaných tlmočníkov so znalosťou odboru

Projektové riadenie

Celý projekt zostavíme a realizujeme podľa potrieb zákazníka.

Schopnosť flexibilne a rýchle riešiť požiadavky zákazníkov