Korektúry

Korektúra jazyková, odborná, pred tlačou a in-context review

Po analýze potrieb vám navrhneme riešenie obsahujúce potrebné korektúry pre daný projekt.

Jazyková korektúra je základnou jazykovou kontrolu prekladu. Korektor pracuje s originálnym textom aj prekladom a zameriava sa na jeho gramatickú stránku. Cieľom je, aby výsledný preklad nemal jazykové nedostatky.

Odborná korektúra skontroluje odbornú terminológiu použitú v preklade vykonávanú korektorom, ktorý je špecialista v danom odbore. Cieľom je zaistenie terminologickej bezchybnosti, adekvátneho použitia odborných výrazov. V spolupráci so zákazníkom aplikujeme terminologický slovník, aby sme si definovali ustálené termíny.

Korektúra pred tlačou je nutná pre text určený k publikácii alebo reprodukcii. Korigujeme celý text a kontrolujeme aj grafickú úpravu (polygrafická korektúra).

In-context review je korektúra, ktorá zjednocuje významovú stránku prekladu so zdrojovým textom potom, čo dostaneme text doplnený obrázkami alebo inou obrazovou dokumentáciou.

Korektúry od jazykových a odborníkov v danom odbore

Snažíme sa vyvarovať možnosti vzniku chýb. Preto sú naše postupy nastavené tak, aby výsledný produkt eliminoval nedostatky. Korektúry vykonávajú pravidelne testovaní dodávatelia, experti na jazyk aj daný odbor.

Vždy vám navrhneme optimálne riešenie pre váš preklad vrátane všetkých korektúr. Vysvetlíme benefity daného riešenia a potom sa postaráme o zaistenie perfektného výsledku

Vždy vám navrhneme to optimálne riešenie pre Váš preklad vrátane všetkých korektúr

Vysvetlíme benefity daného riešenia a potom se postaráme o zaistenie perfektného výsledku.

200 jazykových kombinácií

Preklad, tlmočenie aj korektúry realizujeme vo všetkých hlavných jazykových kombináciách.

Všetky typy korektúr

Jazyková, odborná, pred tlačou, in-context review, post-editing.

Zvolenie správnej korektúry

Každý projekt si vyžaduje inú korektúru. Manuál pre jadrového fyzika potrebuje inú korektúru ako návod pre koncového spotrebiteľa.

Projektové riadenie

Zaistíme dodržanie dohodnutých termínov a rozpočtov.