Korektúry

Jazyková korektúra, odborná korektúra, predtlačová korektúra a in-context review

Po analýze potrieb vám navrhneme riešenie, ktoré bude obsahovať korektúry potrebné pre daný projekt.

Jazyková korektúra je základná jazyková kontrola prekladu. Korektor pracuje s originálnym textom aj s prekladom a zameriava sa na jeho gramatickú stránku. Cieľ je výsledný preklad bez jazykových nedostatkov.

Odborná korektúra skontroluje odbornú terminológiu použitú v preklade. Robí ju korektor, ktorý je špecialista v danom odbore. Cieľ je zaistenie terminologickej bezchybnosti a adekvátneho použitia odborných výrazov. V spolupráci so zákazníkom používame terminologický slovník, aby sme definovali ustálené pojmy.

Predtlačová korektúra je potrebná pre text určený na publikovanie alebo reprodukciu. Korigujeme celý text a kontrolujeme aj grafickú úpravu (polygrafická korektúra).

In-context review je korektúra, ktorá porovnáva významovú stránku prekladu so zdrojovým textom potom, ako dostaneme text doplnený o obrázky alebo inú obrazovú dokumentáciu.

Korektúry od jazykových odborníkov a odborníkov na daný odbor.

 

Snažíme sa vyvarovať možnosti vzniku chýb. Preto sú naše postupy nastavené tak, aby výsledný produkt eliminoval nedostatky. Korektúry robia pravidelne testovaní dodávatelia, ktorí sú odborníci na jazyk aj daný odbor.

Vždy navrhneme optimálne riešenie pre váš preklad, vrátane všetkých korektúr

Vysvetlíme benefity daného riešenia a potom sa postaráme o perfektný výsledok.

viac ako 200 jazykových kombinácií

Preklad, tlmočenie aj korektúry vo všetkých hlavných jazykových kombináciách.

Všetky typy korektúr

Jazyková, odborná, predtlačová korektúra, in-context review, post-editing.

Výber správnej korektúry

Každý projekt vyžaduje inú korektúru. Manuál pre jadrového fyzika potrebuje inú korektúru ako návod pre konečného spotrebiteľa.

Projektové riadenie

Zaistíme dodržanie dohodnutých termínov a rozpočtov.