Dabing a multimédiá

Ponúkame otitulkovanie videa, dabing alebo voice-over akéhokoľvek multimediálneho obsahu

Multimediálny obsah je na internete stále viac využívaným nástrojom. V našom portfóliu k nemu ponúkame tieto služby:

  • prepis textov z originálnej audio nahrávky v prípade, že zdrojový text nie je k dispozícii
  • preklad textov uvedených vo video prezentáciách spojený s extrakciou textov, následný preklad s vložením späť vrátane grafických úprav
  • dabing s výstupnou kvalitou podľa požiadaviek zákazníka alebo dodaných referenčných vzoriek. Našim zákazníkom ponúkame možnosť vybrať si vhodného dabéra z našej širokej databázy hlasových zdrojov
  • snímanie obrázkov či videa z lokalizovanej alebo preloženej verzie softvérového produktu za účelom ich umiestnenia do multimediálnej prezentácie
  • audio/video postprodukcia spojená s implementáciou všetkých menších častí do finálnej multimediálnej prezentácie vrátane synchronizácie a vytvorenia výstupu v požadovanej kvalite a formáte

Z prepisu nahrávky pripravíme profesionálny voice-over alebo titulky

S podporou technického oddelenia, externého audio štúdia a dabérov pre väčšinu hlavných svetových jazykov dokážeme spracovávať a vytvárať vysoko kvalitné multimediálne prezentácie v mnohých jazykoch. To všetko s ohľadom na požadované výstupné formáty a konkrétne technické požiadavky zákazníkov.

Databáza externých audio štúdií

Spolupracujeme s otestovanými a skúsenými dodávateľmi pre perfektné audio a video výsledky.

Titulky a dabing

Poskytujeme profesionálne riešenie pre multimediálny obsah

Komplexné služby

Ponúkame všetky jazykové služby na jednom mieste.

Preklad a lokalizácia dodatočných materiálov

Naša práca nekončí len dabingom. Preložíme všetky marketingové, právne a iné dokumenty.

Rýchlosť a flexibilita

Zabezpečíme riešenie v termínoch, ktoré stanovíte a neprekročíme vopred stanovený rozpočet