Služby

Preklady, lokalizácia, tlmočenie, korektúry, dabing, DTP,…

Ponúkame kompletný jazykový servis, vďaka ktorému u nás zákazník nájde všetko, čo potrebuje.

Celosvetovo dosahujú príjmy odvetvia jazykových služieb 40 miliárd USD. Preklady a tlmočenie tvoria viac než 75 % týchto príjmov. Svet sa globalizuje a je pravdepodobné, že jazykové služby budú ako predpoklad úspešnej expanzie do zahraničia čoraz vyhľadávanejšie.

Jazykové služby jednoducho a zrozumiteľne.

Zistíme potreby každého zákazníka a prispôsobíme im prekladateľský proces. Sme odborníci, ktorí vždy odporučia optimálne riešenie, ktoré splní vstupné požiadavky zákazníka.

Projektový tím má potrebné vedomosti a skúsenosti v oblasti všetkých ponúkaných služieb. Naše nastavené postupy zaistia hladký priebeh zákazky aj dodržanie termínu a rozpočtu.

Ponúkané služby realizujeme vo viac ako 200 jazykových kombináciách, v 80 odboroch a v expresných termínoch.

Preklad a lokalizácia

Sme pripravení poradiť vám, či potrebujete len preklad alebo aj lokalizáciu.

Tlmočenie

Zabezpečíme simultánne aj konzekutívne tlmočenie rovnako ako súdne tlmočenie a tlmočenie cez telefón.

Jazykové služby

Korektúry, dabing alebo DTP sú jazykové služby, bez ktorých preklad často nie je kompletný.

Projektový tím

Poradíme vám, aké služby sú pre daný projekt potrebné, a dozrieme na dodržanie termínov a rozpočtov.