Služby

Preklady, lokalizácie, tlmočenie, korektúry, dabing, DTP...

Ponúkame kompletný jazykový servis, vďaka ktorému u nás zákazník nájde všetko, čo potrebuje.

Celosvetovo má odvetvie jazykových služieb príjmy 40 miliárd USD. Preklad a tlmočenie tvorí viac ako 75 % všetkých týchto príjmov. Svet sa stáva globálnym a je pravdepodobné, že jazykové služby budú stále viac vyhľadávané ako predpoklad úspešnej expanzie do zahraničia.

Jazykové služby jednoducho a zrozumiteľne

Zistíme potreby každého zákazníka a prispôsobíme im prekladateľský proces. Sme odborníci, ktorí vždy odporučia optimálne riešenie, ktoré splní vstupné požiadavky zákazníka.

Projektový tím má potrebné know-how a skúsenosti pre všetky ponúkané služby. Naše nastavené postupy zaistia hladký priebeh zákazky a tak aj dodržanie termínu a rozpočtu.

Ponúkané služby realizujeme v 200 jazykových kombináciách, v 80 odboroch a v expresných termínoch.

Preklad a lokalizácia

Sme pripravení vám poradiť, či potrebujete preklad alebo lokalizáciu.

Tlmočenie

Zabezpečíme simultánne tlmočenie, konzekutívne tlmočenie aj súdne tlmočenie a tlmočenie po telefóne.

Jazykové služby

Korektúry, dabing, DTP sú jazykové služby, bez ktorých často preklad nie je kompletný.

Projektový tím

Poradí, aké služby sú pre daný projekt potrebné a dohliadne na dodržanie termínov a rozpočtu.