Kompletná lokalizácia hier a multimédií

Ponúkame lokalizáciu herných titulov pre konzoly, počítače a mobilné zariadenia.

Multimédiá a hry

Kompletnú lokalizáciu multimédií: textových polí, zvukových stôp aj dodatočných materiálov

Realizujeme lokalizácie herných titulov pre všetky herné platformy. Preložíme celý obsah danej hry – texty v samotnej hre, dabing, voice-over, audio stopy, súbory pomocníka, používateľské príručky, marketingové materiály a ďalšie dokumenty.

Stále viac tvorcov počítačových hier uprednostňuje profesionálne lokalizačné riešenie pred prekladmi vykonávanými hráčskou komunitou. Toto riešenie prináša celý rad výhod, konkrétne jednotnosť použitej terminológie, kvalitu a komplexnosť služieb vďaka využitiu stabilného technického a prekladateľského tímu.

Jednou zo špecifických požiadaviek na preklady v hernom priemysle je znalosť a orientácia v špecifickej terminológii a prostredí. Hry nezriedka vychádzajú z vlastnej definície sveta opísaného v rozsiahlom literárnom diele. Dodržanie týchto definovaných pravidiel, štýlu aj použitej terminológie je hlavnou podmienkou pre zaistenie kvalitného lokalizovaného produktu a predpokladom jeho úspešnosti na lokálnom trhu.

Kvalitné a komplexné lokalizácie všetkých prvkov hry

Obdobne ako lokalizácia softvéru zahrňuje proces lokalizácie hier celý rad komplexných technických a lingvistických činností. Najprv spracujeme analýzu vnútornej architektúry produktu a umiestnenia textov k prekladu. Tie následne extrahujeme a revidujeme terminológiu s ohľadom na predchádzajúcu verziu hry a lokálne jazykové trendy. Po ukončení prekladu otestujeme, či v hre dáva všetko zmysel a je funkčné. Následne vykonáme preklad doplňujúcich materiálov.

Komplexné riešenie

Texty, audio a doplnkové materiály preložíme v rámci jedného projektu.

Stabilný prekladateľský tím

Na prekladoch spolupracujú stále rovnakí projektoví manažéri, prekladatelia, odborní a jazykoví experti.

Hlavné svetové jazyky

Realizujeme preklady a lokalizáciu v 200 jazykových mutáciách.

Databáza dodávateľov z herného prostredia

Disponujeme preverenými a skúsenými prekladateľmi, ktorí danému odvetviu rozumejú.

Kontrola a testovanie

Finálny produkt prechádza niekoľkostupňovou kontrolou a testovaním.

Zabezpečenie konzistencie terminológie a štýlu

Náš špecializovaný softvér zaručí konzistenciu naprieč celou hrou.