Ako určiť správnu cenu za preklad

Chystáte sa zadať text na preklad? Potom vás určite zaujíma cena. Pri naceňovaní každého prekladu, či už všeobecného alebo vysoko odborného, hrá rolu množstvo aspektov. Čo všetko je potrebné zohľadniť pri spracovaní ponuky? A ako pri naceňovaní postupujeme v našej prekladateľskej agentúre Aspena? Všetko sme sa pokúsili prehľadne rozpísať v našom článku.

Základným kameňom nacenenia je typ prekladu

Spektrum jazykových služieb, ktoré ponúka profesionálna prekladateľská agentúra, je veľmi široké, od prekladov všeobecnej povahy až po vysoko odborné texty či súdne preklady. Rôzne typy prekladov vyžadujú rôzny postup, niektoré musia prejsť aj náročnou lokalizáciou a ak má byť výsledný text dokonalý, je potrebné počítať aj s odbornou alebo jazykovou korektúrou. Iné nároky potom vyžaduje tlmočenie alebo dabing, pri ktorom je nezriedka potrebné vykonať odposluch a prepísať text z originálnej audio nahrávky. Toto všetko sa samozrejme prenesie do ceny za preklad.

Vzorec stanovenia ceny začína rozsahom...

A čo teda pri nacenení rozhoduje? Vo všeobecnosti môžeme povedať, že cenu prekladateľskej služby tvoria predovšetkým dve zložky: rozsah a náročnosť. Pokiaľ ide o rozsah, pri bežnom písomnom preklade sa cena najčastejšie stanovuje podľa počtu normostrán, pričom 1 NS = 1800 znakov vrátane medzier. Cenu je možné účtovať aj podľa pracovných hodín strávených nad prekladom, podľa stopáže prekladaného audio-video materiálu alebo podľa iných jednotiek.

... a pokračuje náročnosťou prekladu

Každá zákazka sa naceňuje podľa účelu, na aký má preklad slúžiť, a ten ide ruka v ruke s náročnosťou. Dajme tomu, že si v prekladateľskej agentúre zadáte preklad webu – v takom prípade budeme okrem rozsahu riešiť aj formátovanie existujúceho obsahu, požadovanú odbornosť, spôsob extrakcie a spätného nahrania obsahu na web, zodpovedajúce množstvo korektúr a služieb. Svoju úlohu zohráva aj jazyková kombinácia, špeciálne požiadavky zákazníka a urgentnosť zákazky.

K najnáročnejším, a teda aj k najdrahším patria preklady v odboroch prírodných vied, ako je vysoko odborná medicína, ďalej texty z oblasti jadrovej energetiky a odborov s vysokou mierou špecializácie.

Proces naceňovania prostredníctvom komunikácie so zákazníkom

Ako prebieha naceňovanie v našej prekladateľskej agentúre? Každý dopyt sa u nás zaznamená do systému a manažér ho prijme na spracovanie. Zodpovedný pracovník posúdi účel zákazky (prekladu alebo tlmočenia) a zostaví si zoznam otázok, ktoré je potrebné so zákazníkom prejsť.

Potom sa navrhne zodpovedajúce riešenie, ktoré zahŕňa vhodný nástroj na spracovanie, tvorbu slovníkov, zohľadnenie opakovania terminológie atď. Väčšinou navrhujeme zákazníkovi rôzne úrovne služieb a termíny zhotovenia. Ak ide o zložitejšie zákazky, napríklad v neštandardných formátoch, zapojíme do spracovania zákazky naše špecializované oddelenie, ktoré so zákazníkom dorieši napr. spôsob extrahovania textov, formáty a podobne.

Opakujúce sa texty a dlhodobá spolupráca? Nižšia cena

Každý text prechádza analýzou v prekladovom nástroji, kde zohľadníme napríklad množstvo opakovania (líši sa podľa množstva skôr preloženého textu u nás v spoločnosti). V prípade objemných zákaziek alebo pri možnosti dlhodobej spolupráce máme samozrejme pre zákazníka vytvorený systém zliav a benefitov.

Ponuka vo väčšine prípadov predstavuje odhad ceny, ale vždy garantuje nemennú cenu za jednotku. Zákazník niekedy teda zaplatí nižšiu čiastku, aká bola dohodnutá, zatiaľ čo nárast ceny je naopak úplne výnimočný.

Akí rýchli sme pri naceňovaní?

V našej prekladateľskej agentúre sa snažíme poslať zákazníkovi ponuku do hodiny od dopytu, ale záleží od komplikovanosti zákazky. Pri jednoduchších projektoch vyhotovíme cenovú ponuku rádovo v minútach, ale ak je potrebný zásah špecializovaného oddelenia alebo ide o zložitý formát, nacenenie trvá niekoľko hodín.

Sme profesionálna prekladateľská agentúra so špičkovým tímom odborníkov v širokom spektre odborov, čo nám umožňuje dodávať komplexné riešenia šité na mieru. Máte záujme o ponuku alebo sa chcete poradiť? Ozvite sa nám.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci