„Preklady už dávno nie sú len o prepisovaní z papiera na iný papier,“ konštatuje riaditeľ našej pobočky v Bratislave. Prečítajte si viac v rozhovore.

„Preklady už dávno nie sú len o prepisovaní z papiera na iný papier. Momentálne trendy vravia o CAT nástrojoch, machine translation a post-editingu, rozprávajú napríklad o serverových riešeniach,“ konštatuje riaditeľ našej pobočky v Bratislave.

 • Jano, už dva roky pracuješ ako riaditeľ pobočky Aspeny v Bratislave. Vybavíš si ešte svoj prvý deň v práci? Aké si mal očakávania?
 • Samozrejme si ho vybavujem. V Aspene pracujem veľmi rád a preto je tento deň výnimočný v mojom živote. Moje očakávania boli veľké. Chcel som mať zásadný dosah na chod a stratégiu slovenskej časti firmy Aspena a, samozrejme, posunúť ju dopredu.
 
 • Čím ťa oslovila práve Aspena?
 • Začalo sa to už na prvom stretnutí s firmou. Hneď som vedel, že s nimi chcem pracovať. Aspena mi umožňuje realizovať moje vízie a strategické plány v odbore prekladov, tlmočení a lokalizácii. Oslovila ma aj komplexnou ponukou jazykov, preklady do angličtiny a nemčiny sú len špička ľadovca. Viac ako 200 jazykových kombinácií je podľa môjho názoru skvelá vizitka firmy.
 
 • Pracuješ v odbore služieb, ktorý vyžaduje precíznosť, plánovanie a presnosť. Ako vidíš sám seba? Máš rád všetko naplánované, alebo radšej improvizuješ?
 • Ja osobne sa prikláňam k improvizácii, hoci istá forma plánovania je u mňa nevyhnutná. Vždy si plánujem celý týždeň dopredu. Mám dni rozdelené na malé časové úseky a každý úsek je vyhradený pre nejaké povinnosti. Bez tohto plánovania si svoju prácu nedokážem predstaviť. No každý deň mi prináša nové výzvy a neočakávané situácie, takže improvizácia a kreativita tvorí väčšinu mojej práce.
 
 • Tvoja práca zahŕňa vedenie ľudí, komunikáciu so zákazníkmi aj dodávateľmi. Čo ťa najviac baví?
 • Mám skvelý tím ľudí, za čo im patrí moje veľké ďakujem. Bez nich by sme nenapredovali tak, ako napredujeme. Mám to šťastie, že chodím do práce rád a s úsmevom. Veľmi ma baví sledovať trendy v našom odbore a musím sa priznať, že sa veľmi rád stretávam osobne s našimi zákazníkmi. Preferujem osobný vzťah so zákazníkom. Rád si za neosobnou komunikáciou vybavujem aj tvár a chcem, aby to tak bolo aj naopak.
 
 • Pred tebou leží na stole rozsiahly manuál k zložitému navigačnému systému pre lety do vesmíru a tisícstránková rozprávková kniha pre deti. Ty sa máš ako riaditeľ rozhodnúť, ktorý z textov bude Aspena prekladať. Ktorý to bude a prečo? Akým spôsobom pristúpiš k zákazke?
 • Tých otázok v mojej hlave sa vynorilo príliš veľa. Ale nevidím spojitosť týchto dvoch prekladov a my nie sme nejaká malá garážová firma. Takže nevidím dôvod, prečo by sme neurobili detskú knihu a aj manuál k navigačnému systému. Odbornosť prekladov si vyžaduje rôznych prekladateľov. A prístup k zákazke musí byť úplne odlišný. Krása prekladateľstva je v tom, že každý druh projektu vyžaduje iný prístup a prípravu. Zákazník sa však nemusí báť, máme dosť skúseností, aby sme s ním celý projekt prešli a navrhli mu najvhodnejšie riešenie.
 
 • Ako by mal podľa teba vyzerať ideálny prekladateľ?
 • V prvom rade to musí byť profesionál. Mať výbornú znalosť cudzieho jazyka nestačí. Ideálny prekladateľ sa musí excelentne vyznať v odbore, z ktorého prekladá. Ale ani to nestačí. Je veľmi dôležité, aby ideálny prekladateľ dodržiaval termíny, neprestával komunikovať a dodržiaval harmonogram projektu, ktorý sme si dohodli na začiatku.
 
 • Vybavíš si nejakú neštandardnú zákazku či požiadavku zákazníka, ktorá ťa naozaj prekvapila?
 • Neštandardných zákaziek som už zažil veľmi veľa. Zákazník napríklad požadoval expresný preklad dvoch miliónov slov za 14 dní. Aj napriek komplikovanosti tohto projektu sme to pomocou nastavenia špecializovaného prekladateľského procesu zvládli odovzdať včas a klient bol veľmi spokojný.
 
 
 • Aké sú trendy v oblasti prekladu a tlmočenia? Je niečo, čo ťa zaujalo v poslednom čase?
 • Preklady už dávno nie sú len o prepisovaní z papiera na iný papier. Momentálne trendy vravia o CAT nástrojoch, machine translation a post-editingu, rozprávajú napríklad o serverových riešeniach. Som veľmi rád, že firma Aspena drží krok s moderným trendom a môže zákazníkom ponúknuť aj tieto technicky náročné riešenia. No nedá mi nespomenúť ten najdôležitejší trend, ktorý - dúfam - vydrží čo najdlhšie. Tým trendom je osobný kontakt so zákazníkom. Nechcem dodávať „len“ preložené preklady, chcem, aby našim zákazníkom klienti dokonale rozumeli. Buďte Be Understood. To je smer, ktorým sa budeme uberať aj naďalej.
 
 • Doplň, prosím. Keby som nebol riaditeľom pobočky Aspeny, chcel by som byť...Keby som nebol riaditeľom v Aspene, tak by som sa snažil byť riaditeľom v Aspene!

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci