Post-editing

Post-editing je služba pre zákazníkov, ktorí využívajú strojový preklad

Strojový preklad v posledných rokoch zaznamenal pomerne veľký posun v kvalite výsledného výstupu. Ten však stále nie je možné považovať za použiteľný pre čokoľvek iné, než veľmi hrubé porozumenie textu.

Ponúkame post-editing po strojovom preklade. Ide o špecifickú korektúru, počas ktorej prekladateľ skontroluje a upraví strojovo preložený text. Korektor pracuje s originálnym textom, aby pochopil jeho zmysel, musí disponovať nadpriemernou znalosťou oboch jazykov. Výsledný text je potom kvalitou porovnateľný s klasickým prekladom od prekladateľa.

Post-editing od skúsených dodávateľov

Post-editing ponúkame a realizujeme mnoho rokov. Máme skúsenosti s riadením týchto projektov a dodávateľov, ktorí zaistia perfektný výsledok. Dokážeme zaistiť post-editing po rôznych programoch strojových prekladov. Nech už ide o „rule-based“, „statistical“, „example-based“ alebo „Neural MT“, máme know-how zaistenia optimálneho výstupu.

Poradenstvo

Ponúkame podporu počas rozhodovacieho procesu.

Strojový preklad

Vieme riadiť celý proces strojového prekladu.

Post-editing

Máme skúsenosti s korektúrou po strojovom preklade rôznych jazykových kombinácií.

Projektové riadenie

Od projektových manažérov, cez jazykových expertov a odborníkov, po kontrolórov a editorov, všetci odvedú precíznu prácu, ktorá vedie k čo najdokonalejšiemu výsledku.