Prečo zveriť preklad zmluvy profesionálnemu prekladateľovi?

Všetkým zmluvám venujte veľkú pozornosť už pri zostavovaní originálu. A ich preklad, ktorý má tiež dôležité špecifiká, rozhodne nenechávajte na laikovi. Prečítajte si, na čo si treba pri preklade zmluvy dávať pozor alebo ako sa od právneho prekladu líši ten súdny.

Čo je to zmluva a prečo ju nechať vypracovať právnikmi?

Zmluva je jedným zo základných stavebných kameňov občianskeho práva a dojednáva vzájomný prejav vôle zmluvných strán, ktorý smeruje k vzniku, zániku alebo zmene ich práv a povinností. Radí sa medzi najdôležitejšie dokumenty v podnikaní, zamestnaní alebo bývaní a jej tvorbu by ste mali vždy zveriť do rúk odborníka. Dôvod?

Každá firma alebo jednotlivec má špecifické potreby a vypracovanie zmluvy na vlastnú päsť, prípadne použitie vzoru dostupného na internete, môže viesť k zahrnutiu nerelevantných podmienok. Alebo naopak dôjde k opomenutiu dôležitých stanov, čím vzniká priestor pre právne kľučky. Text zmluvy by mal:

  • byť zrozumiteľný pre vás i protistranu,
  • logicky na seba nadväzovať,
  • obsahovať jasné formulácie v právnickom i ľudskom ohľade.

Len tak sa vyhnete následným opravám a dodatkom, v horšom prípade právnym sporom, ktoré môžu mať pre váš biznis alebo prácu katastrofálne dôsledky. Ak sami nemáte právne vzdelanie a dobre sa neorientujete v zákonoch a paragrafoch, šetrite svojím časom a peniazmi a nechajte si zmluvu napísať právnikom alebo advokátom. Vyplatí sa to aj vtedy, keď budete potrebovať preklad textu zmluvy.

Na čo si dať pozor pri preklade zmluvy

Na trhu je stále viac možností, ako obchodovať alebo pracovať v zahraničí. Preto rastie aj nutnosť prekladu zmlúv a ďalších firemných listín do jazyka cieľovej krajiny. Ak v nej chcete uspieť a vystupovať na profesionálnej úrovni, nechajte si odborne spracovať originály aj preklady všetkých dokumentov.

Právnická terminológia má v zmluvách svoje jasné miesto. Ak sa teda do prekladu pustí vaša známa, ktorá síce vie perfektne po anglicky, ale nemá potrebné právne znalosti, výsledný efekt bude prinajlepšom strata času. Finálny preklad sa totiž musí maximálne podobať originálu čo do obsahu i významu a zohľadňovať miestne zákony.

Odbornosť prekladateľa teda hrá omnoho dôležitejšiu rolu než pri bežných prekladoch, kde sa nepatrné odchýlky v obsahu dajú tolerovať.

Každá krajina má tiež svoj vlastný právny systém, čo je ďalší dôvod, prečo by mal zmluvy prekladať niekto, kto sa v tejto oblasti vyzná. EÚ sa síce snaží o zjednotenie práva pre uzatváranie zmlúv a v členských krajinách sú tieto procesy jednoduchšie, ale napríklad preklad anglickej zmluvy vás prekvapí svojimi presne stanovenými postupmi a terminologickými pravidlami.

Ako vyzerá súdny preklad originálu a čo musí obsahovať?

Súdny preklad sa často zamieňa s právnym. Aký je medzi nimi rozdiel? Rozhodujúca je osoba, ktorá preklad vykonáva.

  • Právny preklad má väčšinou na starosti prekladateľ s prekladateľským a právnym vzdelaním,
  • súdny preklad vám vyhotoví len súdny prekladateľ.

Na niektoré písomnosti stačí právny preklad, iné vyžadujú súdny. Nie je ale výnimkou, že pre preklad spoločenskej zmluvy budete potrebovať súdne overenie. Pri niektorých dokumentoch je potrebná dokonca apostila alebo superlegalizácia.

 

Príklady dokumentov na právny preklad

●        kúpne, pracovné a nájomné zmluvy

●        spoločenské zmluvy

●        zmluvy o zapožičaní vozidla

●        zakladateľské listiny

●        bezpečnostné predpisy

●        firemné normy a smernice

●        dokumenty ISO

Príklady dokumentov na súdny preklad

●        vysvedčenia, diplomy

●        rodné a úmrtné listy

●        pasy a cestovné víza

●        žaloby, rozsudky, vládne texty

●        výpisy z registra trestov alebo živnostenského listu

●        lekárske správy


Pre súdny preklad existujú ekvivalenty ako úradný preklad, úradne alebo súdne overený preklad či preklad s okrúhlou pečiatkou. Jeho súčasťou je originál dokumentu pevne spojený s jeho presným prekladom a opatrený prekladateľskou doložkou a okrúhlou pečiatkou. Týmto spôsobom súdny prekladateľ potvrdzuje, že je dokument pravý a cieľová krajina ho môže prijať.

Kvalitný preklad zmluvy nechajte na odborníkov

Aby bol preklad kvalitný a obsahoval všetky potrebné náležitosti, mali by ste na pôvodnom texte spolupracovať s právnikom. Uľahčíte tak prácu prekladateľovi a sebe nakoniec ušetríte čas aj finančné náklady. Nenechajte sa zlákať ľudovými cenami, pod ktorých rúškom sa môže skrývať neodborný, ba aj strojový preklad online prekladačom. Preklad zmlúv a dokumentov, pri ktorých ide o vašu reputáciu a budúcnosť, zverte profesionálovi alebo prekladateľskej agentúre, ktorá má v tomto odvetví preukázateľné skúsenosti.

Ako získať súdny preklad od Aspeny?

  • Zašlite nám naskenovaný text originálu, na ktorého základe vám predložíme cenovú kalkuláciu.
  • Ak budete našu ponuku akceptovať, môžeme sa rovno pustiť do prekladu.
  • Originál dokumentu alebo jeho úradne overenú kópiu musíme mať aj fyzicky. Môžete nám ich poslať poštou alebo priniesť osobne do našej kancelárie.
  • Náš súdny prekladateľ zviaže originál alebo jeho úradne overenú kópiu so súdnym prekladom a jeho pravosť potvrdí svojou doložkou a pečiatkou.
  • Potom dôjde k odovzdaniu zákazky, na jeho spôsobe sa dohodneme počas realizácie.

Sme tu pre vás aj v prípade, že potrebujete preklad zmluvy v nemčine, holandčine či macedónčine alebo autorizovaný preklad kúpnej zmluvy pre cudzinca. Neváhajte sa na nás obrátiť.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci