Prečo odborný text potrebuje špecializovaného prekladateľa

Zadávali ste už niekedy odborný preklad? Áno? Tak ste už pravdepodobne bohatší o skúsenosť, že nechať text prekladať niekoho, kto síce dobre ovláda jazyk, ale v danom odbore sa nevyzná, je fatálnou chybou. A tiež viete, že zohnať kvalitného prekladateľa špecializovaného na vašu odbornosť dá zabrať. Tento stručný článok sme napísali pre všetkých, ktorí majú záujem nechať sa previesť všelijakými nástrahami a pascami spojenými so zadávaním odborne zameraných prekladov a vyhnúť sa zbytočným chybám.

Technické slovníky nestačia

Alebo stačia? Menej zasvätení môžu ľahko podľahnúť ilúzii, že dostatočným predpokladom úspechu je objemný slovník. Nuž, tak si to skúste. Stačí sa pustiť so všeobecným technickým slovníkom do prekladu napr. manuálu k formátovacej píle... a veľmi rýchlo narazíte na problém, že takto úzko špecializované odborné výrazy slovník buď vôbec neobsahuje, alebo ich ponúka v inom význame. A to sa ani nezmieňujeme o fakte, že slovníky, predovšetkým tie tlačené, sú často neaktuálne, nech už boli v dobe vzniku akokoľvek presné a akokoľvek kvalitné. Dôvod? Jednoduchý. Jazyk, teda aj odborná terminológia, sa neustále vyvíja.

Špecialista: kvalita, rýchlosť a paradoxne aj nižšia cena

Áno, seriózny a zodpovedný prekladateľ je často schopný preložiť kvalitne aj text z odboru, v ktorom sa neorientuje, avšak dohľadávanie terminológie a konzultovanie s odborníkom mu zaberie značné množstvo času navyše, ktoré si s najväčšou pravdepodobnosťou nechá zaplatiť.

Naproti tomu špecializovaný prekladateľ postupuje omnoho rýchlejšie, pretože pracuje s terminológiou, ktorá mu je známa, a teda aj riziko chyby je minimalizované. A keďže mu preklad odborného textu trvá podstatne menej hodín, veľmi často dospejeme k nečakanému paradoxu: práca špecialistu v profesionálnej prekladateľskej agentúre vyjde vo finále lacnejšie než text preložený prekladateľom na voľnej nohe.

Od prekladov k odbornosti, či od odbornosti k prekladom?

Profesionáli, ktorí sa špecializujú na jednotlivé odbory, či už ide napr. o strojárstvo, právo a financie, či softvér a IT, sú veľmi často „od fachu“, t. j. v odbore pracovali, alebo pracujú a k osvojeniu prekladateľského remesla ich v podstate donútila potreba sebavzdelávania či profesné okolnosti.

Druhým prípadom sú naopak vyštudovaní prekladatelia, ktorí k danému odboru prišli buď z vlastného záujmu, alebo napr. cez väčšiu a dlhodobú spoluprácu s klientom. Boli tak nútení postupne sa v danej tematike vzdelávať, učiť sa chápať jej súvislosti a osvojiť si odbornú terminológiu.

Ktorým smerom profesionál ku svojej prekladateľskej špecializácii prišiel, je v podstate jedno. Vyštudovaný lingvista je obvykle lepšie jazykovo vybavený, zatiaľ čo prekladajúci expert má naopak daný odbor vyskúšaný z praxe, ale nie vždy to býva pravidlom.

Špecializovaný prekladateľ bez spolupráce nie je zárukou

Chcete mať záruku, že preklad bude spĺňať vaše najprísnejšie nároky? Tak nestačí vybrať si len skvelého prekladateľa špecializovaného vo vašom odbore, ale je nutné, aby ste s ním ako klient spolupracovali. Dôležité je jasné zadanie, na čo má preklad slúžiť (či ide napr. o prezentáciu, marketingový text, príručku a pod.), aké publikum má osloviť plus prípadne poskytnúť slovník terminológie, ktorú v rámci podniku preferujete.

V neposlednom rade je potom nevyhnutné, aby ste ako klient s prekladateľom priebežne konzultovali prípadné nejasnosti. Správny postup a kvalitné zadanie vám pomôže pri preklade ušetriť čas a peniaze.

Viacodborové preklady? Najtvrdší oriešok

Ak je ťažké nájsť kvalitného prekladateľa pre jeden daný odbor, tak ešte omnoho zložitejšou výzvou sú preklady textov, ktoré v sebe spájajú viac odborností – na takých si prekladatelia na voľnej nohe často vylámu zuby. Tu býva jedinou stávkou na istotu kvalitná prekladateľská agentúra disponujúca širokým tímom špecialistov na všetky odbory, ktorí môžu medzi sebou konzultovať, prípadne na výslednom texte priamo spolupracovať.

Agentúry tiež používajú prekladateľské CAT nástroje s bohatými implementovanými odborovými slovníkmi, ktorých obsah sa priebežne cizeluje a aktualizuje. S touto softvérovou podporou vám seriózna agentúra môže zaručiť nielen maximálne presný a kvalitný preklad, ale aj efektivitu a rýchly termín dodania, často v priebehu hodín.

Stávka na istotu? Profesionálna prekladateľská agentúra

Hľadáte kvalitu, spoľahlivosť a pevné termíny? Najmä pri prekladoch s odborným zameraním vedie najistejšia cesta cez využitie služieb profesionálnej prekladateľskej agentúry ako je Aspena. Zabezpečujeme kvalitné preklady z 80 odborov vrátane medicíny, chémie či oblasti biotechnológie, a to vo viac než 200 jazykových kombináciách. Okrem toho vám pomôžeme analyzovať účel a zameranie textu tak, aby mal výsledný preklad optimálnu kvalitu aj zacielenie.

Potrebujete kvalitný technický či odborný preklad, prípadne by ste sa len radi poradili? Ozvite sa nám, s potešením s vami preberieme vaše potreby a prípadne pre vás pripravíme riešenie na mieru.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci