Prečo je dôležité, aby bol preklad technickej dokumentácie a návodov precízny

Preklady odborných textov majú svoje špecifiká a je potrebné k nim pristupovať zodpovedne. Len tak sa vyhnete nespokojnosti zákazníkov a budete v ich očiach pôsobiť ako profesionál. Prečítajte si, s akými nástrahami sa pri tomto type prekladu môžete stretnúť a prečo by ho mal vykonávať len skúsený prekladateľ.

Čo je technický preklad a v akých oblastiach sa využíva?

Na prvý pohľad sa môže zdať, že preklad návodu na použitie alebo obchodných podmienok nevyžaduje žiadne zvláštne znalosti. Ak si myslíte, že stačí osloviť niekoho, kto má dobrú znalosť angličtiny alebo nemčiny, pravdepodobne sa v budúcnosti nevyhnete komplikáciám. Tieto dokumenty obsahujú množstvo odborných termínov a interpretovať ich správne do cudzieho jazyka dokáže len prekladateľ, ktorý sa v danom odbore vyzná.

Technický preklad sa najčastejšie využíva pri preklade používateľských manuálov a návodov na obsluhu, technických špecifikácií prístrojov, ale aj učebníc. Úlohou týchto dokumentov je čitateľov informovať, ako daný produkt používať, čo robiť v prípade chyby alebo na koho sa obrátiť, keď nastane nejaký problém. Bežne ide o odbory:

  • medicíny a farmácie,
  • jadrovej energetiky,
  • práva,
  • stavebníctva a architektúry,
  • strojárstva a elektro,
  • IT a telekomunikácií,
  • ekológie a ďalšie.

Prečo je kvalitný technický preklad dôležitý?

Správne tušíte, že v takom preklade môže aj malá nepresnosť napáchať veľké škody. V lepšom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu prístroja, v tom horšom aj k ujme na zdraví. Na také pochybenia je obzvlášť citlivá oblasť lekárstva, ale aj bežný používateľ mobilného telefónu alebo počítača chce, aby jeho zariadenie fungovalo správne.

Ani profesionáli vo svojich odboroch sa nechcú brodiť v záplave textov, ktorým chýba logika a sú v nich významové omyly. Preto sa radšej vyhýbajte prekladateľom bez odborných skúseností, aj keď je ich cena prekladu technickej dokumentácie priaznivá. Kvalitný prekladateľ, ktorý v odbore pôsobil alebo ho vyštudoval, dokáže lokalizovať text tak, že bude zrozumiteľný, prehľadný a nebude zbytočne objemný.

S čím musíte pri odbornom preklade počítať?

Kým odovzdáte všetky podklady svojmu prekladateľovi alebo agentúre, pripravte sa na prípadné prekážky, ktoré vám môžu vstúpiť do cesty. Najlepšie je im, samozrejme, predísť. Preto by ste mali vedieť, ako pripraviť zdrojový text na preklad. Už pri jeho tvorbe myslite na to, pre akú cieľovú skupinu je určený, a originál pre ňu prispôsobte. S kultúrnymi rozdielmi a zvyklosťami v danej krajine vám skúsený prekladateľ poradí.

Aby ste sa vyhli zbytočným nákladom, pôvodný dokument si niekoľkokrát skontrolujte. Len čo bude v rukách prekladateľa a vy doň budete chcieť zasahovať, stane sa to pre vás ekonomicky neefektívne. Aj malá chyba sa navyše prejaví v každej jazykovej verzii. Nezabudnite tiež:

  • vybrať správny program na tvorbu dokumentov, ktorý vie pracovať s textom aj grafikou,
  • zvoliť vhodný formát súborov,
  • používať špecifické výrazy pre každý termín, nie synonymá.

Prekladateľovi zjednodušíte prácu aj tým, keď mu so zadaním poskytnete interný slovník pojmov, vďaka ktorému bude váš odborný preklad konzistentný po stránke terminologickej aj štylistickej.

Potrebujete preklad technického návodu, používateľských príručiek alebo odborných publikácií? Aspena pre vás zaistí odborný preklad do angličtiny, nemčiny a ďalších viac než 200 svetových jazykov. Obráťte sa na nás s nezáväzným dopytom.

 

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci