Prečo je dôležitá lokalizácia prekladu a zjednotenie terminológie?

Chystáte sa expandovať so svojím produktom alebo službou na zahraničný trh? Aby ste na ňom mohli uspieť, budete si musieť nechať preložiť a s najväčšou pravdepodobnosťou tiež lokalizovať všetku dokumentáciu, ktorá je pre váš biznis určujúca. Najmä v odboroch technickejšieho rázu je dôležité pripraviť si aj terminologický slovník pojmov. Prečo sú tieto kroky nutné k tomu, aby váš dobrý úmysel profitu v zahraničí nemal opačný efekt?

Lokalizácia textov ako cesta k úspechu

Môžete mať perfektne nastavenú komunikačnú stratégiu a marketingové texty vyšperkované do posledného detailu, ale keď im zahraničný čitateľ nebude rozumieť, všetka vaša snaha bude márna. Aby bolo vaše oznámenie pre rodeného hovoriaceho jasné a čitateľné, je nutný nielen jeho správny a vecný preklad, ale aj prispôsobenie miestnym zvyklostiam a reáliám. Na tieto účely slúži lokalizácia textu.

Čo je lokalizácia a čím sa líši od klasického prekladu?

Lokalizácia a preklad sa často zamieňajú, resp. považujú sa za jedno a to isté. Tento omyl môže mať pre firmy, ktoré sa rozhodli rozšíriť svoju pôsobnosť na zahraničnom trhu, negatívne účinky, počnúc neúspešnou snahou o budovanie značky a končiac červenými číslami. Obyčajný kvalitný preklad webu a popisov produktov, návodov na obsluhu alebo internej dokumentácie nestačí, texty je potrebné tiež lokalizovať.

A čo presne že sa tou lokalizáciou rozumie? Ide o komplexný proces prekladu z jedného jazyka do druhého so zohľadnením kultúrnych a jazykových špecifík a charakteristických znakov cieľovej krajiny a prispôsobenie štýlu a charakteru prekladu cieľovej skupine čitateľov. Výsledkom je, že dobre lokalizovaný text považuje cieľový čitateľ za originál, ktorý bol napísaný rodeným hovoriacim v jeho krajine.

Predstavte si, že sa rozhodnete uviesť svoj e-shop so spotrebnou elektronikou na anglický trh a v popisoch produktov zabudnete zohľadniť miestne jednotky mier a hmotnosti. Je to síce detail, ktorý by potenciálny zákazník pravdepodobne pochopil a zvládol si hodnoty prepočítať sám, ale je to určité časové zdržanie a známka neprofesionality, ktorá by ho mohla od ďalšieho nákupu u vás odradiť. Miery a hmotnosti, menové jednotky, formáty zápisu hodín alebo dátumu typické prípady na uplatnenie lokalizácie.

Lokalizácia webových stránok a marketingových textov je okrem zrozumiteľnosti obsahu dôležitá aj z pohľadu SEO a dohľadateľnosti webu, a je preto viac než nutné analyzovať kľúčové slová, ktoré sú pre daný segment v cieľovej krajine typické.

Ďalšie príklady lokalizácie

Lokalizácia sa nevyužíva len v biznise zameranom na predaj online, ale takmer vo všetkých odvetviach, na ktoré si spomeniete. Kvalitný dabing alebo preklad titulkov sa bez znalosti miestnych reálií nezaobídu, rovnako sa lokalizácia využíva pri počítačových hrách. Vo všetkých týchto prípadoch skôr alebo neskôr narazíte na výrazy a slovné spojenia, pri ktorých môže nesprávny preklad spôsobiť stratu významu alebo vtipu, na ktorom bolo oznámenie postavené.

Bez lokalizácie sa nezaobídu ani softvérové riešenia, mobilné telefóny a elektronika vo všeobecnosti alebo príručky, interné dokumenty a predovšetkým obchodné zmluvy, kde by mohlo dôjsť k fatálnym právnym dôsledkom.

Bez jednotnej terminológie sa kvalitný preklad nezaobíde

Skôr než svojej prekladateľskej agentúre odovzdáte všetku dokumentáciu na odborný preklad, nezabudnite si pripraviť svoj firemný technologický slovník alebo glosár pojmov. Ak by ho prekladatelia nemali k dispozícii, mohlo by dôjsť k narušeniu konzistencie terminológie a štýlu. Vaše firemné materiály by síce boli preložené gramaticky správne, ale hrozí riziko, že špecifické výrazy by mali v rôznych pasážach rôzny význam, pretože sa pri niektorých slovách a pojmoch ponúka viac variantov prekladu.

To všetko navyše zvyšuje časové a finančné nároky v kolobehu pripomienkovania a korektúr. V záujme ešte väčšej kvality finálneho prekladu a konzistentnej terminológie profesionálni prekladatelia využívajú aj CAT nástroje , ktoré šetria čas a v konečnom dôsledku aj financie zákazníka.

Potrebujete lokalizovať svoj web, softvér alebo firemné dokumenty, aby ste boli úspešní aj v zahraničí? Neváhajte osloviť našu agentúru, ktorá zostaví realizačný tím pre váš projekt na mieru vašim požiadavkám.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci