Súdne preklady viacjazyčných dokumentov pre spoločnosť HT DVEŘE s.r.o.

Spoločnosť HT DVEŘE s.r.o. pôsobí na trhu už od roku 1993. Firemnou filozofiou spoločnosti HT DVEŘE s.r.o. je poskytovať zákazníkom profesionálne služby vrátane tých sprievodných. Komplexnosť služieb tak vyžaduje aj od dodávateľa služieb jazykových.

Pre spoločnosť HT DVEŘE s.r.o. sme zrealizovali súdny preklad viacjazyčného dokumentu z angličtiny do češtiny, z nemčiny do češtiny a z poľštiny do češtiny v rozsahu 469 fyzických strán. Prvým krokom bolo zostavenie tímu súdnych prekladateľov a následne naplánovanie postupného odovzdávania prekladu. Súdny preklad musí byť presný a výsledný preklad musí stopercentne zodpovedať originálu, dôraz sa kladie aj na správne použitú terminológiu.

Na našej doterajšej spolupráci si zákazník cení predovšetkým komplexnosť služieb, dodržiavanie dohodnutých termínov a v neposlednom rade kvalitu odovzdaných prekladov.

Potrebujete tiež súdny preklad certifikátu, zmluvy, výpisu z obchodného registra alebo iného dokumentu? Ozvite sa, radi vám pomôžeme.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci