Simultánne vs. konzekutívne alebo aký typ tlmočenia vybrať?

Každá udalosť, kde dochádza k stretnutiu účastníkov, ktorí hovoria rôznymi jazykmi, vyžaduje v drvivej väčšine prítomnosť tlmočníka, najmä keď ide o rokovania a konferencie s odborným obsahom. Existujú dva základné typy tlmočenia s vlastnými špecifikami a každý z nich sa hodí pre rôzne príležitosti. Pre akú akciu vybrať simultánne a pre akú radšej konzekutívne tlmočenie?

Čo zahŕňa kvalitné tlmočenie?

Práca simultánneho aj konzekutívneho tlmočníka patrí k vôbec najnáročnejším. Vyžaduje si nielen perfektnú znalosť jazykov, ale tiež, predovšetkým v prípade simultánneho tlmočenia, prehľad o kultúrnych a spoločenských reáliách danej krajiny. Aby tlmočenie prebehlo hladko a bez zádrhov, tlmočník sa musí precízne pripraviť a maximálne koncentrovať na výklad rečníka. Plánujete akciu, na ktorej budete potrebovať tlmočnícke služby? Ujasníme vám, či máte zvoliť simultánne alebo konzekutívne tlmočenie.

Čo je simultánne tlmočenie?

Simultánne tlmočenie, niekedy označované aj ako súbežné, je typ tlmočenia, keď prekladaný prejav prebieha v reálnom čase takmer súbežne s rečníkom, len s malým oneskorením. Na profesionálnej úrovni prebieha vždy v tlmočníckej kabíne, v ktorej má tlmočník k dispozícii všetku tlmočnícku techniku.

Simultánne tlmočenie je vhodné predovšetkým pre udalosti väčšieho rozsahu, ako sú konferencie či akcie s náročným odborným obsahom, kde sa stretáva väčší počet účastníkov hovoriacich rôznymi jazykmi. V našej praxi využívame vždy dvoch tlmočníkov na jeden jazyk a kabínu, ktorí sa striedajú zhruba v polhodinových intervaloch, pretože je veľmi náročné udržať si 100 % pozornosť po celý čas konania akcie. Poslucháči sú vybavení slúchadlami, do ktorých si navolia požadovaný jazyk.

Výhody simultánneho tlmočenia

 • poslucháč dostáva informácie v reálnom čase a môže si vybrať z ponuky jazykov
 • rečník nemusí prerušovať svoj prejav, čo významným spôsobom šetrí čas
 • pozornosť poslucháča nie je narušená okolitým ruchom, ktorý dokážu odfiltrovať slúchadlá
 • ide takmer o preklad od slova do slova, preto nedochádza k strate viac či menej podstatných informácií
 • výhody uvedené vyššie vytvárajú pohodlie pre rečníkov aj poslucháčov a celkovo lepší zážitok

Podtypom simultánneho tlmočenia je tzv. šušotáž, ktorá sa využíva pri malom počte zúčastnených strán hovoriacich rozdielnymi jazykmi. Tento typ tlmočenia, keď tlmočníci klientom šepkajú preklad do ucha, má nevýhodu v odvádzaní pozornosti všetkých poslucháčov.

Čo je konzekutívne tlmočenie?

Konzekutívne tlmočenie, označované ako následné, je typ tlmočenia, pri ktorom sa nepoužíva žiadna technika. Tlmočník sa musí spoliehať len na svoju pamäť a poznámky, ktoré sa nazývajú tlmočnícka notácia. V prípade tohto tlmočenia musí rečník robiť krátke odmlky a tlmočník vtedy interpretuje jeho prejav len po krátkych častiach. Existujú ale aj tzv. „vysoko konzekutívni tlmočníci“, ktorí majú veľmi dobre vycvičenú pamäť a spolu s poznámkami zvládnu preložiť až niekoľko minút reči naraz.

Konzekutívny typ tlmočenia sa najčastejšie využíva pri obchodných rokovaniach, pracovných večeriach, stretnutiach štátnikov alebo návštevách zahraničných delegácií, na pracovisku alebo vo výrobe. Využíva sa aj pri súdnych pojednávaniach alebo trestnom vyšetrovaní, v týchto prípadoch však musí byť tlmočník zapísaný v evidencii Ministerstva spravodlivosti SR.

Výhody a nevýhody konzekutívneho tlmočenia

 • z organizačného hľadiska je omnoho jednoduchšie
 • tlmočník je v bezprostrednej blízkosti rečníka, má viac „manévrovacieho“ priestoru a preklad je preto štylisticky kvalitnejší
 • odpadajú náklady na tlmočnícku techniku
 • nedá sa využiť pri stretnutí viac strán hovoriacich rôznymi jazykmi, len pre strany hovoriace dvoma rôznymi jazykmi
 • tlmočený prejav je kratší než originál a môže tak dôjsť k strate niektorých informácií
 • prejav rečníka nie je plynulý a je potrebné počítať s časovou stratou cca 30 – 50 %

Dopytujete tlmočnícke služby? Sami môžete ovplyvniť ich kvalitu

Kvalita tlmočenia nezávisí len od schopností samotného tlmočníka. Rozhodujú aj ďalšie faktory, ktoré môže ovplyvniť aj strana klienta. Ak teda pripravujete udalosť, ktorá vyžaduje služby tlmočníka, nezabudnite si rezervovať tlmočnícke služby s predstihom, pretože väčšina dobrých tlmočníkov má kalendár zaplnený aj mesiace dopredu.

Len čo vám tlmočník termín potvrdí, poskytnite mu všetky dôležité informácie týkajúce sa obsahu, protistrany alebo dĺžky celej akcie. Podstatnou súčasťou jeho prípravy je aj terminologický slovník pojmov, ktoré na konferencii alebo obchodnom stretnutí zaznejú, prípadne odkazy na historické súvislosti. Výrazne tak tlmočníkovi pomôžete dobre sa pripraviť a ušetríte čas jemu aj sebe.

Náš tím projektových manažérov vám dokáže zostaviť ponuku tlmočenia na mieru. V hľadáčiku máme totiž vždy tlmočníkov, ktorí sú nielen skúsení, ale aj ich odbornosť zodpovedá požiadavkám klienta.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci