Ako prebieha dištančné tlmočenie po telefóne?

S rozvojom moderných technológií sa aj spôsob komunikácie na poli tlmočenia postupne dostáva do iných sfér. Reč je o tlmočení na diaľku, ktoré je špecifické v tom, že aspoň jeden z účastníkov tlmočníckeho procesu sa nachádza na inom mieste než ostatní. Aj keď najmä pri tejto profesii platí, že niet nad osobný kontakt, vznikajú situácie, keď je táto forma tlmočenia nevyhnutná. Aké sú výhody a nevýhody tlmočenia po telefóne a ako prebieha?

Odkiaľ sa dištančné tlmočenie vzalo?

Vznik tlmočenia po telefóne sa datuje do prvej polovice 70. rokov v Austrálii, odkiaľ sa cez Spojené štáty rozšírilo ďalej do celého sveta. Používa sa vtedy, keď jeden z účastníkov (tlmočník, klient, prípadne obchodný partner) nie je osobne prítomný na rozhovore alebo rokovaní. Využívajú ho ako malé firmy a veľké korporácie, tak aj jednotlivci, a prebieha vždy obojsmerne, teda z cudzieho jazyka do materčiny a naopak.

V súčasnej dobe narastá dopyt po tlmočení formou videokonferencie cez rôzne komunikačné platformy, čo je na jednej strane dôsledkom pandemickej situácie, na druhej strane umožnené vývojom online technológií, ktoré celú komunikáciu uľahčujú a zrýchľujú.

Tlmočenie na diaľku: Ako prebieha a aké môže mať podoby?

Ako už bolo povedané, pri tlmočení po telefóne alebo formou videokonferencie fyzicky absentuje jeden z účastníkov, a preto je potrebné do tlmočenia zapojiť moderné technológie. Či je to klasický telefón, mobilné zariadenie alebo počítač, záleží do veľkej miery na tom, či ide o tlmočenie, ktoré je potrebné uskutočniť bezodkladne, alebo o vopred pripravené tlmočenie. V oboch prípadoch ide o konsekutívne tlmočenie, keď sa tlmočí po krátkych a jednoduchých úsekoch.

Tlmočenie dohodnuté vopred

Táto forma je nesporne príjemnejšia a pohodlnejšia pre všetky zúčastnené strany, pretože sa môžu patrične pripraviť a vedia, čo ich čaká. Tlmočník väčšinou tlmočí z domova alebo zo svojej kancelárie, ale môže nastať aj situácia, keď si ho klient pozve do sídla firmy, odkiaľ tlmočí tretej strane. Najčastejšie ide o obchodné rokovanie a komunikáciu so zahraničnými partnermi, ale výnimkou nie sú ani trestné konania, imigračné záležitosti alebo záležitosti sociálnych služieb.

Expresné tlmočenie na diaľku

Podoba expresného tlmočenia vyžaduje určitú dávku trpezlivosti, a to hlavne pre stranu, ktorá potrebuje nájsť tlmočníka čo možno najskôr. Ten totiž nie je vždy hneď k dispozícii, najmä ak ide o menej bežné jazyky. Obyčajne ale hľadanie zaberie len desiatky minút, prípadne, ak situácia nie je akútna, je možné expresné tlmočenie dohodnúť na neskorší čas toho istého dňa.

Príkladom tejto formy môže byť tlmočenie do zahraničia spojené so stratou dokladov, úrazom alebo trestnou činnosťou. Tlmočenie po telefóne, keď klient potrebuje riešiť situáciu akútne, realizujeme v našej praxi často veľmi rýchlo. Ide väčšinou o tlmočenie pre poisťovne pri nečakaných situáciách v zahraničí, ako je dopravná nehoda alebo hospitalizácia v nemocnici.

Výhody a nevýhody tlmočenia po telefóne

Všetko má svoje za a proti a platí to aj v prípade dištančného tlmočenia. Medzi jeho hlavné výhody patria dostupnosť a rýchlosť odovzdania potrebných informácií medzi zúčastnenými. Je tiež finančne menej nákladné a je flexibilnejšie, pretože tlmočník (ale ani zákazník) nemusia cestovať na konkrétne miesto. Aj náklady na vybavenie sú takmer zanedbateľné, pretože nie je potrebná žiadna špeciálna tlmočnícka technika.

K nevýhodám tlmočenia na diaľku patrí riziko nekvalitného spojenia, či už ide o mobilný signál alebo pripojenie k internetu, prípadne okolitý hluk a v prípade tlmočenia po telefóne bez obrazu nemôže tlmočník reflektovať neverbálnu komunikáciu, ktorá je pri tejto profesii veľmi dôležitá. Je tiež nutné dbať na jasnosť a zrozumiteľnosť prekladaných úsekov, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam, ktoré by mohli byť aj fatálne.

Potrebujete rýchlo nájsť tlmočníka, ktorý vám na diaľku pretlmočí obchodné stretnutie, konanie s úradmi, súdmi alebo poisťovňou v zahraničí? Nezáleží na tom, či ste v Brne, Soule alebo vo Washingtone. Naša prekladateľská agentúra je tu pre vás, nech ste kdekoľvek.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci