Kvalitný marketingový preklad vyžaduje odbornosť a cit

Preklady marketingových textov rozhodne nepatria do kategórie prekladov bežných textov, pri ktorých sa nemusí natoľko dbať na štylistiku alebo kultúrne zvyklosti danej krajiny. Je to postup, počas ktorého hrá rolu koordinácia niekoľkých kľúčových faktorov. Len tak preložený text nestratí zmysel, zrozumiteľnosť a cieľ, s ktorým má byť publikovaný. Na čo všetko sa pri marketingovom preklade musí myslieť, ako preklad prebieha a aké úskalia sa počas celého postupu môžu objaviť?

Kto sa venuje marketingu, ten vie, že reklamný text musí byť čitateľný, pútavý a musí čitateľovi oznámiť danú informáciu jasne a zrozumiteľne. Nezriedka sa v týchto typoch textov objavujú vtipy, dvojzmyselné obraty a slovné hračky, na ktoré obyčajný strojový preklad nestačí. Či už ide o webové stránky, komunikačné manuály, PR články alebo heslá a slogany, ktoré majú upútať a pobaviť, je nutné brať ich preklad s maximálnou vážnosťou. Len tak môžu tieto texty plniť svoje obchodné ciele. Príkladom môže byť známy slogan „Aby váš motor skvěle Shell“, ktorému by po čisto mechanickom preklade rodený hovoriaci len ťažko porozumel.

Na preklad je potrebné sa dobre pripraviť

Z našej dlhoročnej praxe vieme, že heslo „Šťastie praje pripraveným“ nie je len otrepaným klišé. Na to, aby bol text preložený čo najpresnejšie a najvýstižnejšie, je základom starostlivá príprava. V prvom rade je dôležité si so zákazníkom povedať, čo od svojho marketingového textu očakáva, aké sú jeho predstavy úprav textu, ako sa chová trh, na ktorom pôsobí. Je dobré mať od neho k dispozícii aj terminologický manuál, kľúčové slová, prípadne ďalšie firemné materiály, napr. už preložené texty zákazníka, ktoré sú ďalším vodidlom k úspešnému prekladu.

Od zadania k prekladu

Na samotný preklad marketingového textu len prekladateľ nestačí. V našej prekladateľskej agentúre ide vždy o spoluprácu tímu prekladateľov, korektorov a copywriterov, ktorí sú pre daný jazyk a tému kompetentní. Odbornosť je v tomto prekladateľskom odvetví bezpodmienečná. A nejde len o vedomosti na poli marketingu, ale aj v danej oblasti biznisu. Napríklad pri kozmetických produktoch je nutné vedieť, že v rôznych štátoch sú zákonom dané spôsoby popisov zloženia. Z tohto dôvodu je vhodné do prekladateľského procesu zapojiť ako odborníkov, tak aj marketérov.

Po naštudovaní zadaní a všetkých potrebných materiálov sú namieste aj tzv. testovacie preklady, pri ktorých sa overí komunikačný štýl zákazníka, tonalita a podobne. V prípade, že si u nás zákazník objedná aj kontrolu textu po právnej stránke, vyjdeme mu v ústrety.

Aké sú úskalia marketingového prekladu

Pri prekladoch marketingových textov sú dôležité nielen odborné znalosti, ale aj znalosti kultúrnych špecifík cieľového trhu a zvyklostí danej krajiny. Medzi najzložitejšie jazyky pri preklade, a to nielen z pohľadu marketingu, patria ázijské jazyky, čo dokazuje príklad z našej praxe prekladu do čínštiny – zdrojový text obsahujúci slovné spojenie „šťastné čísla“, ktoré v čínštine znamená „nešťastné“. Preto, či už ide o odborné marketingové texty, alebo aj tie neformálnejšieho charakteru, je nevyhnutné mať prehľad aj o geografických reáliách. Aby zo strany čitateľa nedošlo k nepochopeniu myšlienky a oznámenia obsahu, musí mať prekladateľ cit pre jazyk aj vynikajúcu štylistiku. V zdrojovom jazyku sa totiž môžu nachádzať odlišnosti a vtedy je v preklade potrebné meniť nielen štruktúru viet, ale často aj celých častí obsahu. To platí aj pre krátke heslá, názvy alebo legendy. Spomenúť môžeme napr. beauty and spa care, čo sa dá preložiť ako relaxačné sprchové gély.

Chcete zabodovať na zahraničnom trhu?

Ak so svojím produktom či značkou mierite za naše hranice, nepodceňujte marketingový preklad. Aj malá chyba môže pre vašu zahraničnú expanziu znamenať krok späť. Nebojte sa preto osloviť profesionálov, ktorí majú s prekladmi marketingových textov skúsenosti. Ušetria vám čas ruka v ruke s finančnými prostriedkami, ktoré môžete investovať do svojho podnikania.

Aj keď patria preklady z/do angličtiny a nemčiny medzi tie najčastejšie, naša prekladateľská agentúra si poradí s prekladmi webov, reklám, produktových manuálov či letákov, ale aj s dabingom vo viac než 200 jazykových kombináciách. Ani preklad do bosniačtiny, švédčiny, estónčiny, arabčiny, turečtiny alebo thajčiny pre nás nie je žiadnou neznámou! 

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci