Tvoríme prekladateľské talenty

V rámci pravidelného hodnotenia našej práce v oblasti nákupu – špeciálne náboru nových prekladateľov a tlmočníkov – sme si položili otázky: Ako zvýšime úspešnosť spolupráce? Ako skvalitníme výber? Otázky boli jasné a ich vyriešenie je podstatou zvyšovania kvality našich služieb, o čo nám v súvislosti so zvyšovaním zisku a upevnením postavenia na trhu ide predovšetkým. Len tak mimochodom, k dnešnému dňu prejavilo záujem byť súčasťou nášho tímu už takmer desaťtisíc prekladateľov a tlmočníkov.

 

Začatie spolupráce vyžaduje vždy dôkladné a pomerne dlhé obdobie preverovania informácií o novom žiadateľovi o spoluprácu. Kontrolujeme jazykové schopnosti, študujeme predložené referencie a v neposlednom rade nasleduje testovanie v praxi. Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, nie každý týmto sitom prejde a je pripravený s nami spolupracovať.

A ako sme stanovené ciele uchopili? Náš lokalizačný riaditeľ sa zamyslene zahľadel z okna na rekonštruovanú filozofickú fakultu Masarykovej univerzity, kde sa študuje odbor prekladateľstva, a vyhlásil: „Vytvoríme program odborných stáží a vychováme si vlastné prekladateľské talenty.“
Všetko potom nabralo rýchly spád. Po stretnutí so zástupcami príslušných katedier sme po vzájomnej dohode otvorili program odborných praxí pre študentov anglistiky, germanistiky, romanistiky a všetko sme doplnili sériou vzdelávacích blokov, ktoré sme dnešným dňom začali študentom uvedených odborov dávkovať.

Študenti sa pod vedením našich odborníkov dozvedia nielen množstvo informácií o trhu prekladateľstva a možnostiach uplatnenia, ale hlavne náš lokalizačný riaditeľ a lokalizačný inžinier zasvätia študentov do inovácií v prekladateľských technológiách a predstavia budúcim kolegom nové prekladateľské trendy.

Veríme, že táto naša iniciatíva pomôže študentom prekladateľstva a tlmočníctva zjednodušiť vstup na prekladateľský trh a vybudovať dôveru pre našu budúcu spoluprácu.

 

Jakub Čapek 

výkonný riaditeľ

 

 

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci