Preklady kompletnej dokumentácie pre spoločnosť Bioveta

Spoločnosť Bioveta nadviazala spoluprácu s našou prekladateľskou spoločnosťou v roku 2011. Na našej spolupráci oceňuje hlavne schopnosť zabezpečiť preklady do množstva jazykov a z nich – od bežných jazykov ako angličtina či ruština až po menej obvyklé ako napríklad litovčina, lotyština, gréčtina, turečtina, rumunčina a ďalšie.

Preklad 240 normovaných strán kompletnej dokumentácie k prípravku FIPRON z češtiny do angličtiny

Spoločnosť Bioveta je najvýznamnejší výrobca veterinárnych, imunobiologických a farmaceutických prípravkov v Českej republike. Zmyslom jej činnosti je poskytovať odbornej veterinárnej a chovateľskej verejnosti široký sortiment vysoko kvalitných veterinárnych prípravkov. Jej výrobky sa predávajú nielen na českom trhu, ale súčasne sa vyvážajú do viac než 70 štátov Európy, Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. V súvislosti s týmito stále sa rozvíjajúcimi obchodnými aktivitami sa spoločnosť Bioveta čoraz častejšie stretávala s potrebou prekladov.

V roku 2011 nadviazala v tejto oblasti spoluprácu s našou prekladateľskou spoločnosťou. Na našej spolupráci oceňuje hlavne schopnosť zabezpečiť preklady do množstva jazykov a z nich – od bežných jazykov  ako angličtina či ruština až po menej obvyklé ako napríklad litovčina, lotyština, gréčtina, turečtina, rumunčina a ďalšie. Najčastejšie prekladanými dokumentmi sú texty do firemných spravodajcov – príbalové letáky k vakcínam, liečivám, informácie o novinkách v odbore atď. Počas našej spolupráce sa veľmi osvedčilo aj využívanie moderných prekladateľských softvérových nástrojov ako napr. Trados, ktoré v prekladaných dokumentoch zaistili jednotnú terminológiu a cenovo pre nás tieto preklady zvýhodnili.

Z významných zákaziek, ktoré zrealizovala naša spoločnosť, by sme radi pripomenuli napr. preklad zadávacej dokumentácie k verejnej zákazke z gréčtiny do češtiny v rozsahu 63 normostrán, ktorý sme zabezpečili v marci 2014, či preklad 240 normostrán kompletnej dokumentácie k prípravku FIPRON z češtiny do angličtiny, pri ktorom sa použil prekladateľský nástroj Trados.

Povedali o nás: Spoluprácu so spoločnosťou Aspena môžeme odporučiť všetkým potenciálnym zákazníkom, ktorí hľadajú vysoko kvalitného a flexibilného dodávateľa ponúkajúceho široké spektrum prekladateľských, tlmočníckych a lokalizačných služieb.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci