Preklady do viac než 20 svetových jazykov pre spoločnosť MALINA – Safety, s. r. o.,

Spoluprácu so spoločnosťou MALINA – Safety, s. r. o., sme nadviazali v roku 2011. Prekladáme široké spektrum dokumentov od jednostranových interných protokolov až po rozsiahle preklady technického charakteru, ako sú používateľské príručky, produktové katalógy atď. V súčasnosti prekladáme preklady z angličtiny do viac než 20 svetových jazykov.

Úspora času pomocou prekladovej pamäte

Spoločnosť MALINA – Safety, s. r. o. sa špecializuje na ochranu dýchacích ciest pri najrôznejších priemyselných aplikáciách a pôsobí na celosvetovom trhu ako výhradný distribútor značky CleanAIR® na domácom trhu je súčasne aj veľkoobchodníkom so zváracou technikou. Vďaka rozsiahlemu oddeleniu vývoja je spoločnosť schopná prinášať svojim zákazníkom spoľahlivé a technologicky vyspelé filtračno-ventilačné systémy CleanAIR®.

Spoluprácu so spoločnosťou MALINA – Safety, s. r. o., sme nadviazali v roku 2011. Prekladáme široké spektrum dokumentov od jednostranových interných protokolov až po rozsiahle preklady technického charakteru, ako sú používateľské príručky, produktové katalógy atď. V súčasnosti prekladáme preklady z angličtiny do viac než 20 svetových jazykov.

Okrem zachovania formálnej jednotnosti textu a terminologickej konzistentnosti vo všetkých prekladaných materiáloch je pre spoločnosť MALINA – Safety, s. r. o., veľkým prínosom aj úspora času, ktorá je spojená s intenzívnym využívaním prekladovej pamäte. Prekladový systém zároveň umožňuje vyriešiť problematiku týkajúcu sa katalógových čísiel, objednávkových kódov či názvov produktov a ďalších označení, ktoré v našich textoch obvykle nie sú súčasťou prekladu. Pomocou špeciálne nastavených šablón a príslušných filtrov nie sú vybrané výrazy zahrnuté do cenových ponúk napriek tomu, že zákazník nemusí zdrojový text kvôli prekladu nijak upravovať. Týmto postupom sme dosiahli vysokú kvalitu a ekonomicky efektívne riešenie zadávaných projektov. Zdrojové texty umožňujeme naďalej zadávať v InDesigne a výstupné texty odovzdávame v rovnakom formáte. Klientovi tak odpadá výrazná časť interných nákladov spojených s úpravou formátovania textu, pričom sa zároveň zníži počet tlačových chýb.

Klient veľmi oceňuje nielen profesionálny prístup obchodného a produkčného tímu Aspeny, ale taktiež kvalitu prekladov, ústretový prístup a dodržiavanie dohodnutých termínov.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci