Korektúra prekladu: Prečo je dôležitá a čo všetko za ňou stojí?

Publikujete články na web? Ste autorkou alebo autorom prózy, beletrie či odborných publikácií? Určite teda viete, že na zverejnenie textu si ho nestačí len prečítať, ale dôležitá je minimálne dvojitá kontrola. Pri prekladoch z cudzích jazykov to potom platí dvojnásobne. Prečo je to tak a čo všetko stojí za korektúrou prekladu sme pre vás zhrnuli do tohto článku.

Prečo nepodceňovať korektúru prekladu?

Či už ste bloger, akademický pracovník, ktorý píše články, alebo sa podieľate na tvorbe korporátneho PR, určite chcete svoju prácu odviesť najlepšie, ako viete. Chcete, aby boli vaše texty zrozumiteľné, prehľadné, nechýbala im logika a plnili svoj (najpravdepodobnejší) účel – zaistili predajnosť vášho produktu. Ak navyše používate viac jazykov, je potrebné každý variant a každý preklad podrobiť korektúre. Aj keby bol prekladateľ akokoľvek dobrý, môže prehliadnuť preklepy, nemusí dokonale ovládať gramatiku alebo nepozná príslušné odborné názvoslovie či reálie danej krajiny. Predstavte si, že by ste napríklad nechali preložiť dôležitú obchodnú zmluvu a bez korektúry ju podpísali. Takýto postup by mohol viesť aj k fatálnym následkom.

Čo všetko a prečo korektor prekladov kontroluje?

Pri prekladoch, čiže pre prevode textu z jedného jazyka do druhého, je dôležité predovšetkým zachovanie významu samotného textu. Aj keď by obsahoval nepodstatné chyby, ktoré nemajú priamy vplyv na význam, jazykový korektor sa postará o to, aby bol text gramaticky bez chyby a významovo zodpovedal danému účelu. Týmto sa dostávame k prvému typu korektúry – jazykovej korektúre. Tá pri bežných prekladoch postačuje. Ak sa ale chystáte vydať svoje texty knižne a okrem toho sa v nich zameriavate na odbornú tému, je na mieste štylistická, odborná a predtlačová korektúra.

Štylistická korektúra zaistí maximálnu čitateľnosť a zrozumiteľnosť textu a vykonáva ju človek, pre ktorého je daný jazyk materinským a ktorý najlepšie pozná zvláštne jazykové obraty typické pre danú krajinu. Pre odborné texty je dobré mať ako odborného prekladateľa, tak aj korektora, ktorý sa v danom obore vyzná. Odborný korektor dohliadne na terminologickú bezchybnosť, správnosť použitia odborných názvov a výrazov – a to nielen z pohľadu prekladu, ale aj štylistiky. Nech je príkladom učebnica matematiky, kde korektori riešia kontext a ďalšie súvislosti vzhľadom k obsahu. Významovo sa text zmeniť nesmie, no môže dôjsť k úprave (odbornej) terminológie.

V našej praxi často vychádzame z terminologického slovníka zákazníka, aby sme predišli výrazovým nepresnostiam. Ak je to pre vašu spoločnosť relevantné a ešte ho nemáte, odporúčame takýto interný „glosár“ vytvoriť.

Pri textoch, ktoré mieria do tlače a budú sa reprodukovať, je v každom prípade potrebná predtlačová a technická korektúra (čiže tzv. in-context review korektúra). Korektor alebo korektori, ktorí majú tieto činnosti na starosti, kontrolujú čitateľnosť textu, správne poradie kapitol a stránok, prílohy a celkovú grafickú podobu. Ich oku tiež nesmú uniknúť topografické chyby, medzi ktoré často patria chybne rozdelené slová na konci riadka, chybne vložené čiarky medzi vetami alebo nevhodné znaky. Kontrolujú sa samozrejme aj fotky a obrázky, ktoré musia byť vhodne vložené do kontextu zdrojového textu.

Záleží vám na kvalitnom preklade?

Ak je pre vás kvalitný preklad skutočne dôležitý, z dôvodov uvedených vyššie nepodceňujte ani jeho korektúru. Všetky uvedené typy korektúr sa vášho textu týkať nemusia, najmä ak nepíšete o kvantovej fyzike alebo nepotrebujete preložiť návod na robotický vysávač. Aj keď vždy ide o samostatné „čítanie“ textu a ku každému typu korektúry je potrebný samostatný korektor (čo ale nemusí byť pravidlom), nezúfajte, že by ste museli zaplatiť každého zvlášť. Každá profesionálna prekladateľská agentúra ponúka korektúru ako súčasť prekladateľského balíka. My v Aspene sme schopní každému zákazníkovi pripraviť ponuku šitú na mieru jeho potrebám.

Potrebujete kvalitný preklad a prípadne aj jeho korektúru? Nebojte sa na nás obrátiť. Pracujeme s viac ako 200 jazykovými kombináciami a profesionálnymi CAT prekladateľskými nástrojmi. S vaším projektom si hravo a rýchlo poradíme!

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci