Časopis PLUS sa nás opýtal, čo pre ASPENU znamená byť agilný a ktoré pracovné procesy sme v poslednom čase zmodernizovali.

Čo znamená byť agilný? Podľa slovníka je agilita aktívnou, horlivou činnosťou. Sme agilnou spoločnosťou? Túto otázku zodpovedal náš výkonný riaditeľ Jakub Čapek v časopise PLUS.

Základnou stratégiou Aspeny je sústrediť sa na rýchlu a efektívnu reakciu na požiadavky našich zákazníkov, uspokojenie ich nevyslovených potrieb a na vnímanie a analyzovanie zmien vonkajšieho prostredia, ktorým je zmysluplné prispôsobiť sa a implementovať zmeny do našich procesov tak, aby sme zvyšovali svoj potenciál a úspešnosť.

Všetci dnes vnímame prudký rast ekonomiky, znižovanie nezamestnanosti a zvyšovanie mzdových nákladov spoločností. Rad spoločností musí čeliť vznikajúcim problémom, ktoré prináša táto situácia na trhu. Náš vrcholový manažment, na čele s majiteľkou Petrou Cupákovou, spravil vďaka včasnej aktivite z nutnosti prednosť. V Aspene sme optimalizovali náklady súčasne so zefektívnením procesov, pričom sme zachovali vysokú kvalitu našich služieb a zostávame popredným hráčom na trhu s prekladmi nielen v Slovenskej a v Českej republike.

Ako sme postupovali? Zamerali sme sa na stabilizáciu a posilnenie motivácie zamestnancov v prvej línii – tých, ktorí sa priamo zaoberajú riadením obchodných prípadov, a hľadali sme rezervy v administratívnych procesoch, aby sme mohli zredukovať riadiaci aparát. V minulých rokoch viedlo rozširovanie administratívnych častí našej spoločnosti k obmedzeniu rýchlosti rozhodovania, k nepružnosti a dokonca ku skomplikovaniu celého radu procesov. Intuitívne a včas sme už v roku 2017 začali aplikovať pripravenú stratégiu zoštíhlenia administratívneho a riadiaceho molocha. Vydali sme sa cestou slávneho „cut the middle man“, čo znamená, že sme vylúčili každý medzičlánok, ktorý spomaľoval našu efektívnosť. A výsledok?

Do roku 2019 vstupujeme ako flexibilne riadená spoločnosť, bez obáv z krízy v dôsledku zvýšenia mzdových nákladov a nedostatku odborného personálu. Radikálne sme skrátili trvanie rozhodovacieho procesu. Neobávame sa veľkých výziev a smelých vízií. V roku 2019 prechádzame na systém, ktorý nazývame Preklady 4.0. Ide o zavedenie moderných automatických nástrojov na riadenie procesov, informačných a obchodných systémov a o radikálnu zmenu nášho myslenia.

Čo je teda pre Aspenu agilnosť? Smelosť, radikálnosť, rýchlosť, modernizácia a prijímanie nutných zmien intuitívne a v pravú chvíľu tak, aby boli výhodou.

MÁME TISÍCE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV,
STAŇTE SA JEDNÝM Z NICH

Naši zákazníci