Bezpečnostné požiadavky dodávateľ

Technické a bezpečnostné požiadavky na zhotoviteľa/dodávateľa spoločnosti Aspena, s.r.o.,
IČ0 35845040, platné a účinné od 15. 8. 2018


Tieto minimálne zásady správania definujú princípy a požiadavky spoločnosti Aspena, s.r.o. na jej zhotoviteľov/dodávateľov a obchodných partnerov. Spoločnosť Aspena si vyhradzuje právo tieto požiadavky zmeniť. Spoločnosť Aspena, s.r.o. si vyhradzuje právo ukončiť spoluprácu s každým zhotoviteľom/dodávateľom, ktorý nebude vedieť preukázať, že tieto požiadavky dodržiava sám alebo niektorý z jeho subdodávateľov.
 
Zhotoviteľ/dodávateľ je povinný dodržiavať nasledujúce podmienky:
 

  1. Neukladať prekladové dáta do cloudových úložísk okrem nižšie uvedených.
  2. Uchovávať prekladové dáta vždy na šifrovanom disku alebo zaistiť prístup k dátam na základe autorizácie (zadanie mena a hesla).
  3. Vždy šifrovať prekladové dáta na prenosnom zariadení (napr. notebook, pamäťová karta).
  4. Pravidelne aktualizovať softvér na všetkých zariadeniach, na ktorých sú dáta spracúvané alebo ukladané.
  5. Inštalovať a pravidelne aktualizovať antivírusový softvér na všetkých zariadeniach, na ktorých sú dáta spracúvané alebo ukladané.
  6. Zabezpečiť sieť, ku ktorej sú pripojené zariadenia obsahujúce prekladané dáta, bránou firewall, ktorá je pravidelne aktualizovaná.
  7. Prekladové dáta prenášať cez internet len nasledujúcimi spôsobmi: firemný e‑mail Aspena, úložisko aspena.sharepoint.com, aspena.WeTransfer.com, data.aspena.com.
  8. Nepoužívať cloudové služby (online translátory, speech2text služby atď.) na preklad alebo úpravu prekladových dát.