Bezpečnostné požiadavky dodávateľ

Technické a bezpečnostné požiadavky na zhotoviteľa/dodávateľa spoločnosti Aspena, s.r.o., IČO: 60751185, so sídlom Gorkého 15, 602 00 Brno, Česká republika, a spoločnosti Aspena, s.r.o., IČO: 35845040, so sídlom Trnavská cesta 5, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, ďalej len ako spoločnosti Aspena, platné a účinné od 15. 8. 2018

 

Tieto minimálne zásady správania definujú princípy a požiadavky spoločností Aspena na ich zhotoviteľov/dodávateľov a obchodných partnerov. Spoločnosti Aspena si vyhradzujú právo tieto požiadavky zmeniť. Spoločnosti Aspena si vyhradzujú právo ukončiť spoluprácu s každým zhotoviteľom/dodávateľom, ktorý nebude vedieť preukázať, že tieto požiadavky dodržiava sám alebo niektorý z jeho subdodávateľov.

 
Zhotoviteľ/dodávateľ je povinný dodržiavať nasledujúce podmienky:
 

  1. Neukladať prekladové dáta do cloudových úložísk okrem nižšie uvedených.
  2. Uchovávať prekladové dáta vždy na šifrovanom disku alebo zaistiť prístup k dátam na základe autorizácie (zadanie mena a hesla).
  3. Vždy šifrovať prekladové dáta na prenosnom zariadení (napr. notebook, pamäťová karta).
  4. Pravidelne aktualizovať softvér na všetkých zariadeniach, na ktorých sú dáta spracúvané alebo ukladané.
  5. Inštalovať a pravidelne aktualizovať antivírusový softvér na všetkých zariadeniach, na ktorých sú dáta spracúvané alebo ukladané.
  6. Zabezpečiť sieť, ku ktorej sú pripojené zariadenia obsahujúce prekladané dáta, bránou firewall, ktorá je pravidelne aktualizovaná.
  7. Prekladové dáta prenášať cez internet len nasledujúcimi spôsobmi: firemný e‑mail Aspena, úložisko aspena.sharepoint.com, aspena.WeTransfer.com, data.aspena.com.
  8. Nepoužívať cloudové služby (online translátory, speech2text služby atď.) na preklad alebo úpravu prekladových dát.