Poskytujeme konzekutívne, simultánne a súdne tlmočenie. Pri zabezpečovaní tlmočenia sa zameriavame na odbornosť, profesionalitu, skúsenosti a dôslednú prípravu. Úlohou tlmočníka je pomôcť zákazníkovi prekonať nielen jazykovú, ale aj kultúrnu bariéru.

Poskytujeme:

  • tlmočenie v mnohých jazykových kombináciách,
  • zabezpečenie jazykovej správnosti v súlade s odbornosťou tlmočenia,
  • zabezpečenie tlmočenia v expresných termínoch,
  • prítomnosť tlmočníka na akciách v zahraničí,
  • projektový manažment zabezpečujúci bežné i dlhodobé projekty,
  • zodpovedajúci počet tlmočníkov pri zabezpečovaní rozsiahlych akcií,
  • profesionálnu prípravu tlmočníkov pred začiatkom tlmočenia,
  • zabezpečenie tlmočníckej techniky.

Pre zabezpečenie profesionálneho tlmočenia na vysokej úrovni je potrebný nielen kvalitný tlmočník, ale aj dobré riadenie celého projektu. Naši skúsení projektoví manažéri kladú dôraz na jazykovú kvalitu tlmočníka, jehoodborné zameranie a precíznu prípravu. Disponujeme rozsiahlou databázou skúsených tlmočníkov. Sme pripravení zabezpečiť realizáciu tlmočenia na základe náročných požiadaviek našich zákazníkov. Naše schopnosti sme už mnohokrát dokázali úspešným zabezpečením tlmočenia pre nadnárodné organizácie, niekoľkomesačným tlmočením v zahraničí alebo opakovaným tlmočením na najvyššej štátnej úrovni.

Naše tlmočenie je O TRIEDU VYŠŠIE.