Vynikáme:

  • širokou a flexibilnou ponukou služieb,
  • vysokou úrovňou technického spracovania,
  • kladením dôrazu na skĺbenie správnej lingvistiky a odbornosti,
  • bohatými skúsenosťami s realizáciou rozsiahlych projektov,
  • kvalitou riadenia všetkých procesov podľa noriem ISO,
  • schopnosťou poskytovať služby zákazníkom z celého sveta,
  • individuálnym, osobným a ústretovým prístupom.

 

Preklady

Máme bohaté skúsenosti s viac ako 50 jazykovými kombináciami. Dbáme na dodržiavanie odbornej terminológie. Všetky preklady podliehajú kontrole v súlade s normami ISO. Jazykovú korektúru robí jazykový odborník daného jazyka. Vynikáme v expresnom dodaní prekladu.

Lokalizácie

Naše špecializované oddelenie realizuje lokalizačné projekty softvérov, internetových stránok a portálov, multimédií a hier v rôznych odboroch, napríklad IT, medicínska technika, automobilový priemysel. Využívame množstvo nástrojov modernej technológie CAT a dáta spracovávame vo všetkých dostupných formátoch.

Tlmočenie

Naši tlmočníci robia konzekutívne, simultánne, telefonické a takisto aj súdne tlmočenie. Zabezpečujeme kompletnú tlmočnícku techniku. Zameriavame sa na odbornosť, profesionalitu, skúsenosti a dôslednú prípravu. Tlmočíme na obchodných rokovaniach, veľtrhoch, konferenciách, ale aj na rokovaniach na najvyššej štátnej úrovni.

Ďalšie služby

Popri množstve jazykových služieb poskytujeme jazykové, predtlačové a odborné korektúry, strojový preklad a následný post-editing, grafické spracovanie, prácu s multimédiami a dabing. Všetky uvedené služby poskytuje špecializovaný odborný tím s technickým zázemím a bohatými skúsenosťami.