Je to komplexný proces, keď sa produkt prevedie z jedného jazyka (zdrojového) do druhého jazyka (cieľového) a súčasne sa prispôsobí jazykovým, trhovým, kultúrnym a ďalším špecifickým zvyklostiam cieľovej krajiny.

Poskytujeme:

Naše špecializované oddelenie pre lokalizácie má bohaté skúsenosti s riadením rozsiahlych lokalizačných projektov z rôznych oblastí ako IT (softvér a hardvér), medicínska technika, elektronika, elektrotechnika, automobilový priemysel, financie a mnohé ďalšie. Súčasťou našich služieb je aj lokalizácia multimédií (audio/video), hier alebo post-editing po strojovom preklade.

Pre každý lokalizačný projekt je zostavený realizačný tím vedený projektovým manažérom. Medzi ďalších členov tímu patria profesionálni prekladatelia (rodení hovorcovia daného jazyka), kontrolóri, korektori, odborní poradcovia, technickí špecialisti a DTP špecialisti.

Pri lokalizácii používame špeciálny softvér na podporu prekladov, tzv. CAT nástroje, ktoré nám pomáhajú dodržiavať jednotnú terminológiu, a tak vytvárať kvalitné a konzistentné preklady. Preklady vždy robia profesionálni prekladatelia pomocou niektorého z CAT nástrojov.

Sme členom asociácie GALA – Globalizačná a lokalizačná asociácia.