Je to komplexný proces, keď sa produkt prevedie z jedného jazyka (zdrojového) do druhého jazyka (cieľového) a súčasne sa prispôsobí jazykovým, trhovým, kultúrnym a ďalším špecifickým zvyklostiam cieľovej krajiny.

Poskytujeme:

Naše špecializované oddelenie pre lokalizácie má bohaté skúsenosti s riadením rozsiahlych lokalizačných projektov z rôznych oblastí ako IT (softvér a hardvér), medicínska technika, elektronika, elektrotechnika, automobilový priemysel, financie a mnohé ďalšie. Súčasťou našich služieb je aj lokalizácia multimédií (audio/video), hier alebo post-editing po strojovom preklade.

Pre každý lokalizačný projekt je zostavený realizačný tím vedený projektovým manažérom. Medzi ďalších členov tímu patria profesionálni prekladatelia, kontrolóri, korektori, odborní poradcovia, technickí špecialisti a DTP špecialisti.

Pri lokalizácii používame špeciálny softvér na podporu prekladov, tzv. CAT nástroje, ktoré nám pomáhajú dodržiavať jednotnú terminológiu, a tak vytvárať kvalitné a konzistentné preklady. Preklady vždy robia profesionálni prekladatelia pomocou niektorého z CAT nástrojov.