Česká hospodárska komora

Česká hospodárska komora vytvára príležitosti pre obchod, prijíma a podporuje opatrenia zamerané na ďalší rozvoj obchodu v Českej republike a na posilňovanie ekonomickej stability tejto krajiny.

Slovensko-rakúska obchodná komora

Komora je nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré bolo založené na podporu obchodných a hospodárskych vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej republiky a Rakúskej republiky.