Tržby

Revenues 2015

Počet zákaziek

Orders 2015

Počet zamestnancov

Employees 2015