Zariadime, aby ste boli zrozumiteľní

Ponúkame prekladateľské a tlmočnícke služby, vďaka ktorým vám budú rozumieť.

Preklady a lokalizácie vašich produktov i služieb môžete nechať na nás.

Poskytujeme komplexné jazykové služby najvyššej kvality, aby sme vám pomáhali komunikovať v cudzích jazykoch.

Na trhu sme od roku 1995. Od tej doby sme získali obrovské množstvo skúseností, ktoré nám pomohli naše služby ďalej vylepšovať: optimalizovať procesy prekladu, otvoriť nové pobočky, stabilizovať personálny rast a systémovo nastaviť presnú kontrolu kvality prekladateľov.

Sme dôveryhodná spoločnosť zaisťujúca komunikáciu so zákazníkmi, obchodnými partnermi alebo spotrebiteľmi v ich rodnom jazyku. Prispievame k vyššej konkurencieschopnosti našich zákazníkov na svetových trhoch.

Ponúkame individuálne riešenia, aktívne počúvame, vecne komunikujeme, dodávame naše služby rýchlo a včas.

Načúvame vašim potrebám.

Pri poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb načúvame vašim potrebám. Kladieme dôraz na ústretovosť a osobný jazykový servis.

Neustále sa zdokonaľujeme a hľadáme efektívnejšie riešenie, cesty a správne moderné nástroje. Vzdelávame sa, dbáme na kvalitu. Ako jedna z prvých spoločností sme získali certifikát ČSN EN ISO 17100 pre lokalizačné oddelenie.

Generujete oveľa viac malého objemu obsahu, vo veľkom množstve súborov a formátov. Vďaka systematickému postupu máme pri každom kontrolu nad špecifickými požiadavkami pi dodržaní všetkých dôležitých ISO noriem.

6 Základných pilierov spoločnosti Aspena

Prekladateľské služby s dlhoročnou tradíciou.

Sme firma s viac než dvadsaťročnou tradíciou. Nezáleží na tom, či ste fyzická osoba, živnostník alebo nadnárodná firma, naše prekladateľské služby vždy porastú s vašimi potrebami. Vďaka množstvu jazykových variácií porozumie vašim službám alebo produktom takmer ktokoľvek na svete.

Budeme vás aktívne počúvať a zároveň s vami komunikovať. Vďaka pochopeniu vašich potrieb sme schopní ponúkať individuálne riešenie, o ktorom vieme, že povedie k najlepšiemu prekladu.

Nie sme len predajcovia prekladov a lokalizácií. Najmä vďaka možnosti edukácie vás dokážeme nasmerovať k správnym nástrojom. Preto našu prácu vnímame predovšetkým ako službu, ktorá vedie k prosperite a rastu.

Kvalita v každom kroku poskytovanej služby.

Naši projektoví manažéri majú bohaté skúsenosti s komplexným riadením jednotlivých zákaziek. Postaráme sa tak o úplné riadenie vašich projektov.

Dbáme na kvalitu poskytovaných služieb. Všetky naše postupy zameriavame na kvalitu. V súlade s týmto sme absolvovali v roku 2002 certifikačný audit a splnili požiadavky normy ISO 9001. V lokalizačnom oddelení poskytujeme prekladateľské služby v súlade s normou ČSN EN ISO 17100.

Neustále investujeme do technologického riešenia a zabezpečenia. Všetky informácie, ktoré získame od zákazníka sú tak u nás v úplnom bezpečí.