Sme spoľahlivý partner

Spolupracujeme s nadnárodnými spoločnosťami aj s malými živnostníkmi

Čo o nás hovoria naši klienti?

Adidas
Adidas
Naša spolupráca so spoločnosťou Aspena bola vynikajúca. Okrem vysokej kvality služieb, ktoré poskytuje, jej profesionálneho technického vybavenia a kvalifikovaných lokalizačných pracovníkov si ceníme aj konštruktívny prístup projektových manažérov, ktorí pomáhajú riadiť celý projekt. Veríme, že naša spolupráca bude takto úspešne pokračovať aj v budúcnosti.
Wolters Kluwer
Wolters Kluwer
Naša spolupráca so spoločnosťou Aspena sa začala v roku 2010 a počas nasledujúcich rokov Aspena pre nás realizovala niekoľko rozsiahlych prekladateľských projektov. So službami zabezpečovanými spoločnosťou Aspena sme veľmi spokojní a to isté môžeme povedať aj o prístupe ich zamestnancov k riadeniu projektov. Vo februári 2011 vyústila vzájomná spolupráca do podpísania dlhodobej zmluvy na prekladateľské služby so spoločnosťou Aspena.
Koyo
Koyo
Zvláštny dôraz kladieme na kvalitu preložených textov a technickú terminológiu a Aspena je dodávateľ, ktorý je schopný plniť naše prísne kritériá. Začiatok našej úspešnej spolupráce so spoločnosťou Aspena sa datuje do roku 2005, a keďže od tej doby Aspena pre nás realizovala viac ako 170 zákaziek, môžeme celkom iste odporučiť jej služby všetkým zákazníkom, ktorí sa usilujú o kvalitu a rýchlosť, a preto potrebujú spoľahlivého dodávateľa prekladateľských služieb.
Air Bank
Air Bank
Z dôvodu našich obchodných aktivít sme hľadali vysokokvalitného dodávateľa prekladateľských služieb, ktorého sme našli v spoločnosti Aspena. Aj keď sa naša spolupráca so spoločnosťou Aspena začala len nedávno, sme s ňou veľmi spokojní. Ceníme si nielen kvalitu prekladu, ale aj flexibilný a ochotný prístup jej zamestnancov.
Dimar
Dimar
So službami, ktoré nám poskytuje spoločnosť Aspena, sme spokojní. Realizuje ich v požadovanej kvalite a v určených termínoch, aj keď je to časovo náročné. Túto spoločnosť považujeme za spoľahlivého partnera, preto môžeme jej služby odporučiť ďalším klientom, ktorí hľadajú poskytovateľa kvalitných prekladateľských služieb.
Czech trade
Czech trade
CzechTrade spolupracuje s Aspenou od roku 2004, keď uspela v náročnom výberovom konaní na prekladateľské služby. Táto spolupráca pokračuje so vzájomnou spokojnosťou oboch strán. Preklady, ktoré vyžadujeme, sú bez výnimky dodané v dohodnutých termínoch a spĺňajú požadovanú kvalitu, aj keď sú požiadavky v mnohých prípadoch veľmi náročné s ohľadom na odbornosť a čas na realizáciu.
Alpine Pro
Alpine Pro
Aspena pre nás pravidelne prekladá texty súvisiace s naším sortimentom. Nepochybujeme, že naša spolupráca so spoločnosťou Aspena bude pokračovať aj v budúcnosti v podobne úspešnom duchu ako doteraz a že jej služby budeme ďalej odporúčať všetkým ďalším prípadným klientom, ktorí hľadajú dodávateľa vysokokvalitných prekladateľských služieb. Dodávateľ, ktorého zamestnanci pozorne počúvajú požiadavky svojich klientov.
LIEBHERR
LIEBHERR
S pracovníkmi Aspeny si skvele rozumieme. Vždy sú veľmi ochotní a urobia všetko, čo je v ich silách, aby splnili naše požiadavky. Táto pozitívna skúsenosť sa týka aj vysokej kvality práce prekladateľov a zároveň expresných termínov dodania, použitia požadovaných formátov a DTP. Na úplnom začiatku našej spolupráce sme boli oboznámení s klientskymi a množstvovými zľavami, ktoré sme s radosťou využili.
SIGMA GROUP
SIGMA GROUP
Veľmi si vážime nielen profesionálny prístup zamestnancov spoločnosti Aspena, ale aj kvalitu ich prekladov a dodržiavanie termínov. Na základe našich skúseností môžeme Aspenu odporučiť ako spoľahlivého partnera aj ďalším zákazníkom.
SIEMENS
SIEMENS
So spoločnosťou Aspena spolupracujeme od roku 2002. Odvtedy pre nás Aspena realizovala stovky objednávok. Naša zmluva o spolupráci s touto spoločnosťou je dôkazom, že chceme oceniť túto dobrú spoluprácu aj v budúcnosti. S kvalitou služieb spoločnosti Aspena sme dlhodobo spokojní a oceňujeme prácu, ktorú odvádza.
BIOVETA
BIOVETA
Aspena pre nás realizovala už viac ako 100 objednávok. Na našej spolupráci so spoločnosťou Aspena si vážime predovšetkým jej schopnosť poskytovať preklady v mnohých jazykových kombináciách. Spoluprácu so spoločnosťou Aspena môžeme odporučiť všetkým potenciálnym zákazníkom, ktorí hľadajú vysokokvalitného a flexibilného dodávateľa ponúkajúceho široké spektrum prekladateľských, tlmočníckych a lokalizačných služieb.
TEVA
TEVA
„Na Aspene si ceníme najmä pohotovosť, s akou poskytuje svoje služby, prvotriednu kvalitu jej prekladov a zároveň aj nadšenie, flexibilitu a odbornosť jej zamestnancov a projektových manažérov dozerajúcich na realizáciu prekladu.“
RENAULT TRUCKS
RENAULT TRUCKS
Ako francúzsky výrobca automobilov sa denne stretávame s dokumentmi vo francúzskom jazyku. Naše hľadanie kvalitného dodávateľa prekladov sa skončilo v roku 2005, keď sa naším dodávateľom stala Aspena. So službami poskytovanými spoločnosťou Aspena sme spokojní - nielen s kvalitou a rýchlosťou prekladu, ale aj s ústretovosťou a profesionálnym prístupom jej zamestnancov.
DELOITTE
DELOITTE
So spoločnosťou Aspena spolupracujeme od roku 2002. Dodáva nám prvotriedne bežné aj súdne preklady v niekoľkých jazykových kombináciách v oblastiach zahŕňajúcich dane, ekonómiu, financie a obchod. Na základe našich skúseností prekladateľské a tlmočnícke služby spoločnosti Aspena odporúčame aj ďalším náročným klientom.
ORIFLAME
ORIFLAME
Služby spoločnosti Aspena využívame dlhodobo nielen z dôvodu vysokoprofesionálnej úrovne a kvality prekladov, ale aj pre flexibilný a ústretový prístup zamestnancov Aspeny k zákazníkom. Preklady sú vždy dodané v určených termínoch a v požadovanej kvalite. Sme presvedčení, že Aspena je spoľahlivý a seriózny partner, ktorého služby môžeme na základe našich skúseností len odporučiť.
BOSCH
BOSCH
Po vyskúšaní množstva prekladateľských agentúr sme sa rozhodli pre spoločnosť Aspena. Táto spoločnosť vždy dodávala preklady v dohodnutých termínoch a v požadovanom grafickom formáte. Využívame aj komplexné služby krátkodobého aj dlhodobého tlmočenia v tuzemsku aj v zahraničí. Z rôznych prekladateľských agentúr, ktoré sme už vyskúšali, aktuálne považujeme služby spoločnosti Aspena za jedny z najlepších a najkomplexnejších. Rozhodne ju môžeme odporučiť.