Prekladateľský (lokalizačný) proces

Vieme správne nastaviť proces prekladu a lokalizácie

Vieme extrahovať text z akéhokoľvek formátu. Pre každý typ obsahu zvolíme optimálny program, ktorý text pripraví k ďalšiemu spracovaniu. V textoch vytipujeme slová alebo výrazy, ku ktorým by bolo vhodné zostaviť glosár tak, aby výrazy korešpondovali so zavedenou terminológiou naprieč softvérom, manuálmi, hardvérom a webovými stránkami.

Prekladáme s využitím CAT nástrojov a cloudovej prekladateľskej pamäte, ktorá zabezpečí maximálnu možnú konzistenciu terminológie a štýlu. Využívame rad prekladateľských programov a zvolíme pre vás ten najvýhodnejší. Máte už zavedený systém, ktorý vám vyhovuje? My sa ho naučíme používať a vylepšíme ho.

Výsledok skontrolujeme a otestujeme v reálnom prostredí. Dodáme produkt, ktorý je konečný a kompletný. Zbytočne vás nebudeme zaťahovať do procesu, ale veľmi radi vám vysvetlíme jednotlivé kroky.

Vyhodnotíme vaše požiadavky a nastavíme optimálny proces prekladu.

Procesy sú pre mnohých ľudí nudnou súčasťou služby. Pre nás naopak. Vždy zvolíme také postupy, ktoré sú vhodné pre daný projekt a vedú k čo najlepším výsledkom.

Extrakcia, analýza, špeciálny prekladateľský softvér, cloudová prekladateľská pamäť, machine translation alebo testovanie. To sú len niektoré sprievodné služby procesu, ktorým zaisťujeme dokonalé preklady.

Komplexné riešenie

Texty, audio a doplnkové materiály preložíme v rámci jedného projektu

200 jazykových kombinácií

široká databáza overených dodávateľov nám umožňuje pripraviť riešenie pre celý svet

Projektové riadenie

Zaistíme celý proces vyhotovenia prekladu

Zabezpečenie konzistencie terminológie a štýlu

Náš špecializovaný softvér zaručí konzistenciu naprieč celou hrou.

Extrakcia textu z ľubovoľného formátu

Každý deň pracujeme so stovkami rôznych programov podľa požiadaviek zákazníka. Text dostaneme odkiaľkoľvek

Kontrola a testovanie

Finálny produkt prechádza niekoľkostupňovou kontrolou a testovaním.