Prekladateľský (lokalizačný) proces

Vieme správne nastaviť proces prekladu a lokalizácie

Vieme extrahovať text z akéhokoľvek formátu. Pre každý typ obsahu zvolíme optimálny program, ktorý pripraví text na ďalšie spracovanie. V textoch vytipujeme slová alebo výrazy, pre ktoré by bolo vhodné zostaviť glosár tak, aby výrazy v celom softvéri, manuáli, hardvéri a na webových stránkach korešpondovali so zavedenou terminológiou.

Prekladáme s využitím CAT nástrojov a cloudovej prekladateľskej  pamäte, ktorá zabezpečí maximálnu konzistentnosť terminológie a štýlu. Využívame celý rad prekladateľských programov a vyberieme pre vás ten najvhodnejší. Máte už zavedený systém, ktorý vám vyhovuje? My sa ho naučíme používať a zdokonalíme ho.

Výsledok skontrolujeme a otestujeme v reálnom prostredí. Dodáme produkt, ktorý je konečný a kompletný. Nebudeme vás zbytočne zaťahovať do procesu, ale veľmi radi vám vysvetlíme jednotlivé kroky.

Vyhodnotíme vaše požiadavky a nastavíme optimálny proces prekladu.

 

Procesy predstavujú pre mnoho ľudí nudnú súčasť služby. U nás to je naopak. Vždy zvolíme také postupy, ktoré sú vhodné pre daný projekt a vedú k čo najlepším výsledkom.

Extrakcia, analýza, špeciálny prekladateľský softvér, cloudová prekladateľská pamäť, strojový preklad alebo testovanie. To sú len niektoré sprievodné služby procesu, pomocou ktorých zabezpečujeme dokonalé preklady.

Komplexné riešenia

Texty, audio a doplnkové materiály preložíme v rámci jedného projektu.

viac ako 200 jazykových kombinácií

Široká databáza overených dodávateľov nám umožní pripraviť riešenia pre celý svet.

Projektové riadenie

Zaistíme celý proces vyhotovenia prekladu.

Zabezpečenie konzistentnosti terminológie a štýlu

Náš špecializovaný softvér zaistí konzistentnosť v celej hre.

Extrakcia textu z ľubovoľného formátu

Každý deň pracujeme so stovkami rôznych programov podľa požiadaviek zákazníka. Text dostaneme z ktoréhokoľvek miesta.

Kontrola a testovanie

Finálny produkt prechádza niekoľkostupňovou kontrolou a testovaním.