Lokalizácia

Preklady, prispôsobené špecifickým zvyklostiam cieľovej krajiny

Lokalizácia je v našom podaní komplexný proces, ktorým váš obsah preložíme z jedného jazyka do druhého a zároveň ho prispôsobíme jazykovým, kultúrnym a ďalším špecifickým zvyklostiam cieľovej krajiny.

Dbáme na to, aby preklady neboli len vecne správne. Vždy zistíme, aké je konečné použitie prekladu a v akom prostredí sa bude používať. Požívatelia tak vďaka našej práci ani nespoznajú, že zdrojovým jazykom nebol ich materinský jazyk.

Aké sú nástroje lokalizácie? Rôzne formáty zapisovania dátumu, hodín, iné menové jednotky alebo zmena štýlu komunikácie sú tými najtypickejšími príkladmi. Tu však uplatnenie lokalizácie nekončí. Pomocou lokalizácie napríklad ujednotíme aj terminológiu, aby bola konzistentná naprieč dokumentáciou a softvérom.

Lokalizácia zameraná na detail.

Naše špeciálne oddelenie pre lokalizáciu obsahu má bohaté skúsenosti s riadením rozsiahlych lokalizačných projektov z rôznych oblastí, ako IT, medicínska technika, elektronika, elektrotechnika, automobilový priemysel, financie a mnoho ďalších.

Na každý lokalizačný projekt je zostavený realizačný tím vedený projektovým manažérom. Medzi ďalších členov tímu patria profesionálni prekladatelia, kontrolóri, korektori, odborní poradcovia, technickí a DTP špecialisti. Vďaka tomu nám neunikne jediný detail.

Databáza dodávateľov v cieľových krajinách

Prostredie, kde sa bude produkt používať, najlepšie pozná prekladateľ, ktorý na danom mieste žije.

Lokalizácia je nadstavbou prekladu

Nie vždy je lokalizácia vhodná a potrebná. Zákazníkom vždy navrhneme optimálne riešenie.

Profesionálny prístup

Nezaťahujeme zákazníkov do zložitého procesu lokalizácie, ale priamo predkladáme očakávaný výsledok.

Špecializovaný softvér

Disponujeme potrebným softvérom, ktorý pracuje so všetkými používanými formátmi.

Špeciálne lokalizačné oddelenie

Projektoví manažéri s dlhodobými skúsenosťami z veľkých projektov.

Zavedený proces

Text v softvéri nájdeme, analyzujeme, extrahujeme, preložíme a lokalizujeme, skontrolujeme, otestujeme.