DTP

Zabezpečíme grafické spracovanie prekladov

Preklad textov tvorí často len časť zákazky. Tou ďalšou je korekcia schém, obrázkov alebo grafov, ktorých obsah musí zodpovedať správnej jazykovej mutácii. Ak je v obrázku text, musí byť exportovaný, preložený a vložený späť tak, aby nebolo možné spoznať, že sa vykonávali grafické úpravy.

Pomocou CAT nástrojov, grafického štúdia a skúseného projektového tímu zabezpečíme kompletnú a finálnu grafickú úpravu všetkých dokumentov. Výstup od nás nebudete musieť ďalej upravovať a ušetríte tak čas aj financie.

Grafické úpravy a DTP sú dôležité predovšetkým v prípade marketingových materiálov, návodov a manuálov, ale aj pre firemné prezentácie.

DTP a grafika od profesionálov

Využívame odborné znalosti väčšiny profesionálnych DTP programov, ako sú napríklad Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, QuarkXpress, InterLeaf, Adobe InDesign.

Spolupráca našich grafikov s profesionálnym grafickým štúdiom nám umožňuje vyhotoviť preklady s úplnou a konečnou grafickou úpravou vrátane tlače, a to aj vo veľkých nákladoch, v požadovanej kvalite, technológii aj použitých materiáloch.

Skúsený projektový tím

Projektoví manažéri navrhnú optimálne riešenie pre akýkoľvek projekt.

Interní a externí grafici

expertný tím zabezpečí perfektný výsledok

Akýkoľvek formát

Pracujeme s tradičnými aj menej tradičnými formátmi. Od roku 1995 sme realizovali nespočetné množstvo grafických projektov.

Využitie CAT nástrojov

S grafickou úpravou často pomôže aj využitie CAT nástrojov, ktoré text zasadí do pôvodnej sadzby zdrojového dokumentu.