Súdne overené preklady

Zabezpečíme pre vás preklad dokumentov so súdnym overením.

Výpisy z obchodných registrov, súdne rozhodnutia, splnomocnenia, notárske zápisy alebo lekárske správy… to sú príklady dokumentov, ktoré môžu vyžadovať špecifický typ prekladu, ktorý vyhotoví súdny prekladateľ. Slúži pre potreby súdov, úradov, firiem v obchodnom styku, ale aj občanov pri dokladovaní rôznych faktických údajov zaznamenaných v úradných dokumentoch, a to ako v Českej republike, tak aj v zahraničí.

Súdny preklad je napevno zviazaný s originálom alebo s notársky overenou kópiou originálu. Zabezpečíme pre vás nielen súdne overený preklad, ale aj potrebné notárske overenie originálu v rámci poskytovanej služby.

Zrealizujeme súdne overenie prekladu, ktorý ste si u nás nechali vyhotoviť ako bežný preklad a následne ste zistili, že ho potrebujete so súdnym overením.

Máte dokument a nie ste si istí, či je potrebný súdne overený preklad? Naši projektoví manažéri posúdia účely použitia dokumentu a odporučia riešenie.

Súdne overené preklady najvyššej kvality.

Pri prekladoch so súdnym overením kladieme dôraz na presnosť a špeciálnu terminológiu. Súdne overený preklad sa plne zhoduje s pôvodným textom v originálnom dokumente, preto na realizáciu prekladov vyberáme skúsených súdnych prekladateľov, skutočných odborníkov v danom odbore.

Okrem iného vám v rámci poskytovanej služby zabezpečíme aj notárske overenie či superlegalizáciu dokumentu. Všetko u nás vyriešite na jednom mieste, bez zbytočných odkladov.

Kvalita

Disponujeme širokou sieťou kvalitných súdnych prekladateľov.

Flexibilita

Ponúkame bežné aj expresné termíny. Reagujeme rýchlo a bez odkladu.

Komplexnosť služby

Zabezpečíme nielen súdne overený preklad, ale aj sprievodné služby, ako je notárske overenie dokumentu.