Súdne overené preklady

Zaistíme pre vás preklad dokumentov so súdnym overením

Výpisy z obchodných registrov, súdne rozhodnutia, splnomocnenia, notárske zápisnice alebo lekárske správy… to sú príklady dokumentov, ktoré môžu vyžadovať osobitný typ prekladu, ktorý vyhotoví súdny prekladateľ. Slúži pre potreby súdov, úradov, firiem v obchodnom styku, ale aj občanov pri dokladovaní rôznych faktických údajov zaznamenaných v úradných dokumentoch v Českej republike aj v zahraničí.

Súdny preklad je pevne zviazaný s originálom alebo s notársky overenou kópiou originálu. Zariadime pre vás nielen súdne overený preklad, ale aj potrebné notárske overenie originálu.

Vykonáme súdne overenie prekladu, ktorý ste si u nás nechali vyhotoviť ako bežný preklad, ale vzápätí ste zistili, že ho potrebujete so súdnym overením.

Máte dokument a nie ste si istí, či je potrebné mať súdne overený preklad? Naši projektoví manažéri posúdia účel použitia dokumentu a odporučia riešenie.

Súdne overené preklady najvyššej kvality.

Pri prekladoch so súdnym overením kladieme dôraz na presnosť a špeciálnu terminológiu. Súdne overený preklad sa plne zhoduje s pôvodným textom v originálnom dokumente, preto vyberáme na realizáciu prekladov skúsených súdnych prekladateľov, skutočných odborníkov v danom odbore.

Pritom vám v rámci poskytovanej služby zabezpečíme aj notárske overenie či superlegalizáciu dokumentu. U nás vybavíte všetko na jednom mieste, bez zbytočného odkladu.

Kvalita

Disponujeme širokou sieťou kvalitných súdnych prekladateľov.

Flexibilita

Ponúkame bežné aj expresné termíny. Reagujeme rýchlo a bez omeškania.

Komplexnosť služby

Zabezpečíme nielen súdne overený preklad, ale aj sprievodné služby, ako je notárske overenie dokumentu.