Odborná terminológia

Máme rozsiahle databázy prekladateľov, lingvistov a ďalších odborníkov

Disponujeme rozsiahlou databázou prekladateľov, lingvistov a odborníkov, ktorí podstupujú pravidelné testovanie. Napríklad medicínske preklady si vyžadujú iných prekladateľov a poradcov než softvérové preklady. Môžete si však byť isti, že pre váš preklad zostavíme tím tých najvhodnejších špecialistov.

Odborné preklady a tlmočenie kladú vysoké nároky nielen na jazykové znalosti prekladateľa, ale aj na jeho vedomosti v danej oblasti. Aby sme zaručili vysokú kvalitu prekladu, zabezpečíme pre vás odbornú korektúru, ktorá zahŕňa kontrolu terminológie použitej v preklade. Cieľom tohto procesu je zaistenie terminologickej bezchybnosti, adekvátneho použitia odborných výrazov.

Pri odborných prekladoch je dôležité okrem presného použitia odbornej terminológie aj jej jednotnosť. Pre zaistenie jednotnosti terminológie máme celý rad nástrojov, každý projekt posudzujeme individuálne a následne ponúkame optimálne riešenie.

Zjednotená odborná terminológia

Odborná korektúra, zaisťujúca správne použitie terminológie, je nevyhnutnou súčasťou prekladu. Preto dbáme na to, aby naša databáza zahŕňala nielen kvalitných prekladateľov, ale aj špecialistov v danom odbore.

Náš skúsený projektový tím sa postará o bezchybný priebeh realizácie vášho projektu. Zodpovedný projektový manažér určí záväznú terminológiu aj štýl a zaistí ich distribúciu medzi jednotlivými členmi prekladateľského tímu.

Ďalším nástrojom na dosiahnutie jednotnej terminológie je extrakcia a následný import štandardne používanej odbornej terminológie do prekladových nástrojov či využitie terminologického slovníka (glosára).

Rozsiahla databáza

Disponujeme rozsiahlou databázou prekladateľov, lingvistov a odborníkov.

Projektové riadenie

Skúsení projektoví manažéri sa postarajú o riadenie vášho projektu. Vďaka skúsenostiam z mnohých odborných projektov vám ponúkneme efektívne služby a overené postupy.

Konzistencia terminológie a štýlu

Zaistíme precízne dodržanie zavedeného štýlu komunikácie spoločnosti aj odbornej terminológie.

Technická vybavenosť

Pre dosiahnutie jednotnej terminológie využívame najmodernejšie nástroje, ako sú softvérové nástroje CAT.