Konzistencia terminológie a štýlu

Jednotná terminológia a štýl pre väčšiu prehľadnosť a zrozumiteľnosť

V niektorých odvetviach (napríklad v marketingu) sa použitie synoným a opisov veľmi dobre hodí. V prekladoch z odborov strojárenstva alebo life science je kreativita prekladateľa neprípustná. Všetky termíny musia byť preložené podľa dohodnutého glosára a výrazy nešpecifikované v slovníku musia dodržiavať jednotnú formu a zavedenú terminológiu daného odvetvia.

Nie je možné, aby text bol pre čitateľov neprehľadný alebo používal termíny, ktoré sú síce po gramatickej stránke správne, ale nepoužívajú slová, ktoré sú v danom jazyku zavedené a používané. Také materiály nepôsobia profesionálnym dojmom a konečný používateľ bude v rozpakoch.

Jednotná terminológia vďaka osvedčeným procesom

 

Použitie prekladových pamätí, terminologických glosárov a prekladateľov a korektorov z potrebného odboru zaistia terminológiu, ktorá je jednotná, zrozumiteľná a pre daný odbor zavedená.

Projektoví manažéri vždy zvolia optimálne riešenie pre daný projekt. So zákazníkmi si odsúhlasíme termíny v glosári, ktoré sú pre prekladateľa záväzné. Prekladová pamäť sa každým projektom viac naplní, preto je každý ďalší projekt čoraz viac konzistentný.

Použitie technológií

CAT nástrojov a prekladových pamätí prispieva k terminologickej jednotnosti

Dodávatelia z odborov

Sami prekladatelia sú experti v daných odvetviach a poznajú teda zavedenú terminológiu

Glosár

Zákazníkom schválený slovník zaistí nielen jednotnosť, ale aj preklad termínov podľa špecifických požiadavkov.

Projektové riadenie

zaistí výber optimálneho nástroja a dodávateľov. Taktiež zaistí dodržanie termínu a rozpočtu.